Lerøy Midt har kommet godt i gang med sitt nye slakteri og foredlingsanlegg på Jøsnøya.

- Vi startet opp i oktober, og det har gått som planlagt hele veien. Nå er alt av rørarbeid og fundamentering ferdig, så nå er det betongsøyler og vegger som kommer opp. Så starter det med ståldragere over helga, forteller prosjektleder Frode Arntsen i Lerøy Midt.

I snitt har 25 mann fra hoved-entreprenør Stjern og underleverandører jobbet seg fra sørvestenden av bygget, der produksjonslokalene begynner, og nordøstover til der administrasjonslokalene skal ligge.

- Hvor mye større blir det enn anleggene i Hestvika og Dolmøya?

- Det blir tilsammen kanskje mellom tre og ganger større. Nå samler vi anlegget i Hestvika, slakteriet på Dolmøya, og administrasjonen. Det blir ikke et enormt anlegg, men det blir en bra størrelse på det.

- Når blir den første laksen slaktet, dersom alt går etter planen?

- Vi har jo sagt at det skal skje i mai 2018. Foreløpig jobber vi ut fra det, sier Arntsen.