– Jeg var egentlig bare nysgjerrig på om lokalavisa hadde hørt om noe sånt før, ler Per Ingar Johansen, som tok torsken til middag onsdag.

Torsken med det lakserøde fiskekjøttet har vakt oppsikt over hele landet. Per Ingar Johansen har fått en rekke henvendelser etter at lokalavisa omtalte funnet tirsdag kveld.

- Jeg har fått telefoner både fra media og fra forskermiljøet, i tillegg til mange telefoner fra venner og kjente. Jeg husker rett og slett ikke hvor alle ringte fra, humrer Per Ingar.

Lokalavisa har vært i kontakt med forskningstekniker Arve Kristiansen ved Havforskningsinstituttets avdeling på Austevoll. Arve Kristiansen er opprinnelig uttiværing, men gjennom sine snart trettifire år i jobben på Austevoll, har heller ikke han hørt om noen torsk med rødt kjøtt.

-At noen, blant annet gjennom kommentar på nettsiden til Hitra-Frøya hevder at slike torsker er vanlig, er selvfølgelig bare tull. Hadde det vært mange funn av slike torsker hadde vi selvfølgelig hørt om det, fastslår Arve Kristiansen.

LAKSERØD TORSK: Dette er fileteen av en torsk, fanget utenfor Fillingsneset på Frøya i dag. Det foreligger svært få funn av torsk med rødt fiskekjøtt, men de få som har spist slik torsk, hevder den rødfargede er ekstra god.

Frøya-torsken er helt spesiell

Arve Kristiansen setter oss i kontakt med seniorforsker Terje van der Meeren ved Havforskningsinstituttet, Austevoll Forskningsstasjon, som kan bekrefte at Havforskningsinstituttet fikk melding om en torsk med lakserødt kjøtt i 2004.

Etter det van der Meeren kjenner til, ble det ikke levert inn prøver av den nevnte fisken.

- Generelt kan torsk som er selvdød på fiskeredskap, eller som ikke bløgges skikkelig, ha noe rødfarge i kjøttet når kjøttet er ubehandlet. Dette kan skyldes blodrester som mørkner ved varmebehandling, mens fiskekjøttet lysner ved varmebehandling. Bildet av torsken fra Frøya tyder på at her snakker vi om noe helt annet. Denne ser jo ut som en laks i kjøttet, og den vil trolig ikke forsvinne når fisken varmebehandles, sier seniorforskeren.

Endring i genene?

Ettersom torsken hadde en rødfarge i kjøttet som er lik fargen på laksekjøttet, mener seniorforsker Terje van der Meeren at det er det samme fargestoffet, kalt astaxanthin, som er lagret i kjøttet på den spesielle torsken som gikk i rusa utenfor Fillingsneset.

Torsk får i seg dette fargestoffet naturlig gjennom kosten, fra blant annet krepsdyr som reker, krabbe og hummer. Det er dette stoffet som farger rogna og skinnet hos taretorsken mer eller mindre oransje. Men hos denne spesielle torsken fra Frøya kan det virke som astaxanthin også er blitt lagret i selve fiskekjøttet. Dette kan eventuelt bekreftes når vi får prøver av fisken. Hvorfor det er slik er ikke godt å si, men den mest nærliggende forklaringen er at det skyldes en endring i genene. For å undersøke dette trenger vi flere eksemplarer av torsk med rødt kjøtt, sier van der Meeren.

Ingen dusør i dag

Havforskningsinstituttet har vært i kontakt med hobbyfiskeren på Frøya, og Per Ingar Johansen har frosset ned blant annet sporden av torsken, slik at forskerne kan få undersøkt materiale fra den spesielle torsken. Og i likhet med kollegaen Arve Kristiansen er Terje van der Meeren skeptisk til at det er gjort mange funn av en torsk med rødfarget fiskekjøtt.

Dette er nok veldig uvanlig. Skulle noen få en torsk som er så rød i kjøttet som denne frøyatorsken, er vi interessert i flere prøver.

Men dusør kan man trolig ikke forvente å få for en levende torsk med rødfarget fiskekjøtt i dag.

Dusøren som ble utlovet i 2004, gjaldt et bestemt prosjekt som for lengst er avsluttet. Forskeren som hadde prosjektet er pensjonert, og vi har ikke penger til en slik dusør. Men vi er veldig interessert i å få tilsendt prøver, avslutter Terje van der Meeren.

Dukker opp av og til

Lokalavisa har også tatt en prat med forskeren som jobbet med rødtorsk-prosjektet i 2004. Han har hørt om den rødfargede torsken på Frøya, og synes det er veldig interessant.

- Vi tror at dette er et fenomen som dukker opp med jevne mellomrom. Torsken har som nevnt denne fargen i skinnet, og av og til tas fargen opp i kjøttet. Forskningsmessig hadde det vært interessant å vite hvorfor. For eksempel vet vi at laksen tar opp bare 10 prosent av fargestoffet astaxanthin fra fôret i fiskekjøttet. Det kunne betydd store besparelser for oppdrettsnæringa om man hadde funnet en måte å få den til å ta opp mer av fargestoffet på, sier pensjonert forsker Erik Slinde.

Mange mente de hadde rødtorsk

Slinde kan også fortelle at Havforskningsinstituttet fikk mange henvendelser om torsk med rødt fiskekjøtt da nyheten spredte seg i 2004.

- Det var folk som fortalte at de stadig fisket småtorsk med rødt kjøtt, likevel var det ingen som klarte å skaffe oss et eksemplar. Jeg var til og med ute på fjorden selv og prøvde å fiske en rød torsk, men til ingen nytte.

Den pensjonerte fiskeren tror, og han understreker ordet tror, at det kan være mulig å se utenpå torsken om den har rødt kjøtt eller ikke.

- Torsken er vanligvis hvit utenpå buken. Fisker man en torsk med rødskjær i det hvite, kan det være en rødtorsk. Men selv om vi sa dette i 2004, viste det seg at alle vi fikk inn hadde hvitt kjøtt… Jeg tror likevel det kan dukke opp flere slike torsker med rødt kjøtt, og de er så absolutt av interesse for forskningen. Forresten er jeg sikker på at Havforskningsinstituttet hadde punget ut med dusør for et levende eksemplar i dag også, sier Erik Slinde skråsikkert.

Bedre enn vanlig torsk

I tirsdagens artikkel om den spesielle torsken nevnte vi at kjøttet på den rødfargede torsken skulle være ekstra godt. Det kan Per Ingar Johansen skrive under på.

- Vi brukte torsken som middag onsdag, og den så ut som laks da vi stekte den. Den var fast og fin i fisken, men det smakte ikke torsk av den. Det er vanskelig å forklare smaken, men den var annerledes enn vanlig torsk. Jeg vil påstå at den var enda bedre, smiler Per Ingar.

Han synes det er kjempemoro at torsken har fått så mye oppmerksomhet.

- Dette hadde jeg ikke drømt om. Jeg ville bare vite om andre hadde opplevd å få en sånn torsk, da jeg kontaktet Hitra-Frøya.

Nå lover han å se på fargen på fiskekjøttet før han kaster torskehodet over bord, slik at forskerne eventuelt kan få undersøke hodet av fisken, om dukker opp et nytt eksemplar av en torsk med rødt kjøtt.