Er man i Statens vegvesen trygge på at man klarer å fange opp/forutsi problemområdene langs fv. 714? Vi spør Ine Gressetvold, som jobber som ingeniørgeolog på berg- og geoteknikkseksjonen i Statens Vegvesen. Hun jobber blant annet med skred og skredsikring av naturlige skråninger, samt med bergskjæringer. Hun presiserer at hun ikke har lest rapporten fra Vegtilsynet, men forklarer hva som gjøres av skredsikringsarbeid på Fv. 714.

- Når det gjelder Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegene i Region midt, så ble den oppdatert i 2015, og det er planlagt en oppdatering før 2020. Denne planen er innspill til bevilgninger for skredsikringstiltak, det vil si tiltak for å forhindre at skred kommer på veien fra naturlig terreng (ikke bergskjæringer). Skredsikringsbehov langs fv. 714 har inneholdt flere punkt, og nå er flere av dem sikret eller veien er lagt om, bla. Valslagtunnelen (sikrer punktet Bustlisundet) og Fossan- og Snildalstunnelen, sikrer punktet Fossan. I tillegg foregår det nå bygging av kryssing av Åstfjorden inkludert to tunneler, og det vil gjøre at fylkesveien også legges om forbi punktet Mjøneshatten. For punktet Melvatnet pågår det noe arbeid for å finne en god løsning for å legge om vei og sikre dette punktet, men det ble også sikret midlertidig for et par år siden. Når alle disse punktene er sikret/veien er lagt om, er det per nå ingen punkt igjen på lista over skredsikringsbehov for fv. 714/Lakseveien, sier Gressetvold.

I tillegg er det en del bergskjæringer langs veien. Når det gjelder bergskjæringene jobber Statens vegvesen med vedlikehold av bergskjæringene gjennom en flerårig fagkontrakt med entreprenører som er spesialister på fjellsikring, det er nå nettopp inngått kontrakt med Implenia, forteller hun.

- Kontrakten inneholder en del spesifiserte prosjekt, men åpner også for at om det dukker opp behov i kontraktsperioden tas dette gjennom kontrakten. Prosjektene som tas inn i kontrakten er problemskjæringer som meldes inn av driftsentreprenør. I denne kontrakten er det ikke lagt inn spesifiserte prosjekter på fv. 714, men vi har hatt flere prosjekter med sikring av skjæringer langs fv. 714 de seinere årene, forteller Gressetvold.