Tirsdag kommende uke blir det offisiell åpning av den nye mobilmasta på Nordskaget. Frøya kommune, fylkeskommunen, fylkesmannen og Telenor har inngått i et spleiselag på rundt to millioner kroner for å bedre mobildekningen mellom Nordskaget og Titran.

Til det trengtes en høy mobilmast for å nå ut til kundene, som nå skal forbedre dekninga i området Ytterskaget, Hjertøya og området utafor, Husvika, Steinsvatnet, Sørskaget og Måsøyvalen.

Lokalavisa Hitra-Frøya var tilstede da mannskaper fra Binto AS og Helitrans i vinter var på Nordskaget for å reise masta. Den luftige operasjonen kan du se i videoen i denne saken:

- Det har vært kjent i lang tid at mobildekningen mellom Nordskag og Titran er alt for dårlig. Årsaken er at senderne står på taket til Salmar og gir begrenset rekkevidde. Vi har lenge hatt et ønske om å få til et samarbeidsprosjekt for å forbedre dekningen, sa Pål Dahlø, fådgiver digital kommune ved Trøndelag fylkeskommune til Hitra-Frøya. Han sier de teoretiske beregningene viser at dekningen vil bli mye bedre i de fleste områder der det er fri sikt til masta.

Den 36 meter høye masta vil i tillegg bli utstyrt med fiberkabel for framtidig trådløst internett.

Det er lagt fiberkabel for bredbånd opp til masten, som gjør det mulig for potensielle leverandører å tilby fast mobilt bredbånd fra masta. Det gjør også at hus og bedrifter i området kan få tilgang på bredbånd via fiber.

- Samtidig blir det fiber til skolen og Salmar. Vi ønsker også på sikt på bygge ut fiber til husstandene, også på Kverva og hele området rundt. Det er et dyrt prosjekt, men vi har tro på at vi skal få det til. Dersom vi får mellom 70 og 80 prosent oppslutning blant husstandene så blir det utbygging, fortalte Dahlø i vinter.

Dahlø blir å finne på den offisielle åpninga av masta på tirsdag. Ordfører Berit Flåmo skal ifølge programmet ønske velkommen, før Dahlø orientrer om prosjektet. Det samme skal Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen gjøre. Det blir også innlegg ved Per Olav Hopsø, som er leder for fylkeskommunens hovedutvalg for transport.