Frøya kommune, fylkeskommunen, fylkesmannen og Telenor har inngått i et spleiselag på rundt to millioner kroner for å bedre mobildekningen mellom Nordskaget og Titran. Til det trengtes en høy mobilmast for å nå ut til kundene.

I dag jobbet mannskaper fra Binto AS og Helitrans for å reise masten. Den luftige operasjonen kan du se i videoen over.

- Det har vært kjent i lang tid at mobildekningen mellom Nordskag og Titran er alt for dårlig. Årsaken er at senderne står på taket til Salmar og gir begrenset rekkevidde. Vi har lenge hatt et ønske om å få til et samarbeidsprosjekt for å forbedre dekningen, sier Pål Dahlø. Rådgiver digital kommune ved Trøndelag fylkeskommune til Hitra-Frøya.

Han sier de teoretiske beregningene viser at dekningen vil bli mye bedre i de fleste områder der det er fri sikt til masten.

- Det kan være noen områder midt i mellom som fremdeles vil ha dårlig dekning, men det vet vi ikke før utstyret har kommet på plass.

Nå har Telenor seks måneder på seg til å få masten i drift. I første rekke er det Telenor-kunder som vil merke forbedring. Men Telia kan også være aktuelle.

- Jeg skal ha et møte med Telia på fredag der vi skal diskutere flere stasjoner der vi ønsker Telia inn. Masten på Nordskag er en av stasjonene der vi ønsker Telia inn som nummer to, sier Dahlø.

Den 36 meter høye masten vil i tillegg bli utstyrt med fiberkabel for fremtidig trådløst internett.

Det er lagt fiberkabel for bredbånd opp til masten, som gjør det mulig for potensielle leverandører å tilby fast mobilt bredbånd fra masta. Det gjør også at hus og bedrifter i området kan få tilgang på bredbånd via fiber.

- Samtidig blir det fiber til skolen og Salmar. Vi ønsker også på sikt på bygge ut fiber til husstandene, også på Kverva og hele området rundt. Det er et dyrt prosjekt, men vi har tro på at vi skal få det til. Dersom vi får mellom 70 og 80 prosent oppslutning blant husstandene så blir det utbygging, sier Dahlø.