Frøya kommune har allerede bevilget 10.000 kroner til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, hvor de kirkelige konfirmantene står for selve innsamlingen lokalt.

Selve aksjonen er nå gjennomført.

I siste formannskapsmøte kom det opp en ny sak. Kommunedirektøren skriver:

«Etter vedtak, har det vært gjennomført et møte med konfirmanter og foreldre. Siden beløpet kommunen har gitt til aksjonen har vært det samme i flere år, ble kommunen oppfordret til å «gi litt mere» (i tråd med andre kommuner), derav denne sak.»

Forslaget var å tilleggsbevilge 10.000 kroner, slik at den samlede summen fra Frøya kommune blir 20.000 kroner.

Formannskapet vedtok bevilgningen uten diskusjon.