Kort oppsummert

  • Hitra kommune foreslår å stenge Hitratunnelen for å hindre spredning av nye dyrearter til øyriket.

  • Ordfører Lernes foreslår å bruke den stengte tunnelen som midlertidig bomberom.

  • Gjenopptakelse av fergeforbindelser mellom Hitra og fastlandet vil føre til nedskalering og re-ruting av opprinnelige ruter.

  • Kommunen leter etter alternative transportløsninger, inkludert bruk av private aktører som sjark eller RIB-operatører.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

I den senere tid har det blitt observert bever i øyriket.

Samtidig som ulven står på fastlandet og «truer» med å ta turen gjennom tunnelen.

I og med at vi har et endret dyrebilde i Øyregionen. Det vil si at dyr som egentlig ikke tilhører den naturlige faunaen nå har blitt en trussel for øyrikets opprinnelige dyreliv, må det gjøres hastetiltak.

Hitra kommune mener at den eneste løsningen nå må være at Hitratunnelen blir stengt, slik at en hindrer nye dyrearter å komme inn til øyriket.

Ifølge ordfører Lernes vil dette gi øyriket uante muligheter. Da trusselbildet i verden nå har endret seg.

– Vi trenger et bomberom, noe vi per dags dato ikke har på Hitra. Ved å stenge av Hitratunnelen vil vi nå ha mulighet til å bruke dette til et midlertidig bomberom frem til at kommunene har fått dispensasjon til å bygge et nytt, sier Lernes.

Hitratunnelen uten skilt Foto: Cecilia Brurok

Noe han dermed ser mer negativt på er den nye bruken av fergene.

– I og med at vi nå må starte opp med fergeforbindelse mellom Hitra og fastlandet, grunnet stengt tunnel, krever dette både båter og mannskap. Øyregionen står allerede ovenfor en presset situasjon på dette området, sier han med et bekymret blikk.

Det blir begrenset mulighet for å reise kollektivt i Øyrekka.

Løsningen for Øyregionen for 2024 og 2025 blir nå å nedskalere anløp ut til øyrekka, og bruke båter og mannskap fra opprinnelige ruter, over på fastlandsrutene mellom Hitra og fastlandet.

Hitra-ordførereren mener folk ytterst i øyregionen er vant til å bruke privat båt.

– Jeg skjønner at dette kan skape frustrasjon for enkelte, da mange blir berørte. Vi ser nå på alternative løsninger også der, ved å bruke private aktører. Det vil si personer som kjører sjark eller RIB. Her må vi bruke det vi har, sier en optimistisk Lernes.

Stengingen vil skje fra 1. mai, og det er derfor en begrenset høringstid på en måned.

Uttalelsen om stenging at Hitratunnelen for å hindre uønskede dyr sendes: post@hitra-froya.no innen 31 april.