Tenketank Midt-Norge Sjø samlet nylig midtnorske representanter fra sjømatnæringen, rederier, lastebileiere, havner og offentlige myndigheter sammen med Bellona, til rådslag på Værnes. Det første fellesmøtet kan lede mot at Midt-Norge går sammen for å løse et fremtidig voksende transport- og miljøproblem, oppluser partene. De vil nå teste ut sjøtransport for å unngå framtidig trafikkaos og redusere klima- og miljøutslipp.

– Et svært fruktbart møte. Midt-Norge er en vekstregion som de neste tiårene kommer til å eksportere enorme mengder sjømat og importere langt mer varer og gods enn i dag. Det er gledelig at sentrale aktører allerede nå er enige om å finne felles løsninger, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona i en pressemelding. Paulsen leder Tenketanken.

Bellonas Jan Kjetil Paulsen leder Tenketank Midt-Norge Sjø, hvor sjømatprodusenter, transportører, havner og myndigheter jobber for å overføre store mengder gods fra vei til sjø. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Lavere utslipp og færre trafikkproblemer

– Det mangler ikke på rapporter og politiske festtaler som fremhever hvor viktig det er med overføring av godstransport fra land til sjø. Transport med skip vil i de fleste tilfeller medføre langt lavere miljø- og klimautslipp samtidig som trafikkproblemer, veislitasje og ulykker reduseres, sier han.

Som lokalavisa omtalt ved flere tidligere anlendinger - blant annet i artikkelserien "Trøndelag redder verden" - er det et uttalt mål at fram mot 2050 skal norsk havbruk vokse med 500 prosent. Midt-Norge produserer halvparten av norsk oppdrettslaks i dag. Tenketanken påpeker at dersom disse spådommene slår til, vil midtnorsk laks i året 2050 alene sørge for at det passerer en laksetrailer i Klett-krysset hvert 2. minutt – hver dag, hele året gjennom – om den skal transporteres på samme måte som i dag. Nå håper flere at deler av ferskfiskeksporten fra Midt-Norge skal over på skip.

– Vi er positive til alternativer til dagens laksetransport. Oppdrettsnæringen ønsker ikke at virksomheten vår skal føre til unødvendig belastninger på tredjeparter, sier logistikkdirektør Espen Andersen i Lerøy gjennom Tenketank Midt-Norge Sjø.

Lastebil-ja til sjøtransport

Sammen med blant andre Sinkaberg-Hansen AS, Midt-Norsk Havbruk AS og Salmar, stiller Lerøy seg bak Tenketankens fellesinitiativ om å teste ut sjøtransport av fersk laks til Europa. Til sammen produserer oppdretterne en kvart million tonn laks i året. 60-70 prosent av den sendes til kunder i Europa. Ikke unaturlig stiller også rederier og havner seg bak initiativet. Kanskje mer overraskende, det samme gjør regionsjef Roar Melum i Norsk Lastebileier-forbund.

– Sjøtransport er ingen konkurrent til lastebilen, det kommer til å bli mer enn nok gods til oss også. Bekymringa vår er om vi har kapasitet til å håndtere den kommende godsveksten som er beregnet til 240 millioner tonn. Vi har allerede utfordringer med å rekruttere nok sjåfører, og jeg frykter at våre medlemmer i framtida må tilbringe mange timer i kø om vi skal ta hele godsveksten på vei, sier Melum gjennom Tenketank Midt-Norge Sjø.

Bellonas Jan Kjetil Paulsen (stående) leder Tenketank Midt-Norge Sjø, hvor sjømatprodusenter, transportører, havner og myndigheter jobber for å overføre store mengder gods fra vei til sjø. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Skal finne fellesløsninger

Tenketank Midt-Norge Sjø er satt sammen av representanter for sjømatprodusenter og vareeiere, transportører, havner og myndigheter. Tenketanken er etablert med mål om å identifisere barrierer og finne fellesløsninger som kan realisere sjøtransport av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa.

Det ettårige Tenketank-prosjektet er finansiert av Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Kristiansund og Nordmøre Havn, Trondheim Havn, Helgeland Havn og Nord-Trøndelag Havn Rørvik.

Tenketank Midt-Norge Sjø har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med et felles midtnorsk sjøtransportprosjekt. Arbeidsgruppen består av Lerøy, Salmar, NTS-gruppen, Sinkaberg-Hansen, Egil Ulvan Rederi, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Norsk Lastebileier-forbund Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsgruppa ledes av Jan Kjetil Paulsen fra Bellona.