-Etter klare politiske signaler og samtaler med de ansatte tar vi til vettet. Vår konklusjon er at det aldri blir aktuelt å flytte barnehagen midlertidig til Nesset. Det regner jeg med at ingen er i mot.

Det sa rådmann Svanhild Mosebakken til applaus fra foreldre og ansatte ved Dyrøy oppvekstsenter under kveldens informasjonsmøte om barnehagens framtid.

Tirsdag drøftet politikere og administrasjonen muligheten for å sende ungene fra Dyrøya til ledig kapasitet i Nesset barnehage i ett eller to år framover. Dette ble kjent gjennom onsdagsutgaven til lokalavisa.

- Intensjonen var at vi skulle ha en dialog med dere før det kom ut i media. Jeg beklager at det kom ut i media først, men samtidig er det slik et åpent demokratisk samfunn er, sa Mosebakken. Etter at det kom ut i media kom det klar tilbakemelding fra mange til ordfører og rådmann at dette syntes de ikke noe om, forteller hun.

- Men hvordan kom dere på å tenke på å legge ned Dyrøya foran å legge ned en avdeling på Nesset, ble det spurt.

- Ut fra en helhetstenkning tenkte vi kanskje at det kunne være bedre pedagogisk, etter som det ikke vil være en virksomhetsleder her med barnehagefaglig utdannelse. Men jeg beklager at det kom ut i media før vi fikk diskutere dette med dere, gjentok Mosebakken.

Randi Gaustad fra Nabeita blir vikarierende virksomhetsleder.