Til sommeren skal Hitra og Frøya bli del av Orkdal lensmannsdistrikt, med lensmannskontor på Orkanger. Da blir Hitra et såkalt tjenestested for øyregionen, som ledd i nærpolitireformen.

Frøya lensmannskontor ble fra 1. Januar stengt for publikum. Det er fremdeles utstyrt slik at politiet kan jobbe der, men lensmann Arild Sollie forteller at det nå gradvis går mot en fullstendig nedleggelse av kontoret på Siholmen.

- Overflytting av utstyr fra Frøya til Hitra vil skje nå utover våren.  Første juni skal alt være avviklet på Frøya, og alt skal være på plass på Hitra.

- Hva betyr det for frøyværingene?

- Nå må frøyværingen ta turen til Hitra dersom de vil ha personlig kontakt med politiet.

- Hva innebærer det at Hitra blir et såkalt tjenestested?

- Vi opprettholder den driften vi har i dag. Men det blir en del endringer i titler. Lensmannen blir sittende i Orkdalen.

- Hva blir du da?

- Det vet jeg ikke helt. Men det skal sitte en såkalt avsnittsleder på Hitra.

- Hva skal vi kalle dere fra første juni?

- Det aner jeg ikke. Men jeg går ut fra at vi skal hete Hitra lensmannskontor, selv om vi ikke har en lensmann her. Det er ennå litt flytende for oss. Det er veldig mye vi ikke har oversikt over ennå.

- Blir det noen forandringer i beredskapen?

- Nei. Den vanlige driften og beredskapen vil gå som i dag stort sett.

- Blir det færre folk?

- På sikt kan det bli færre sivile ansatte, fordi de oppgavene blir flyttet til Orkdal. Men vi håper vi kan få gjort om de stillingene til politistillinger.

- Vil åpningstidene forandre seg?

- Hvordan det blir etter første juni vet vi ikke. Målet vårt er å få så mange politifolk ut i gata og ut på patrulje. Skal vi ha flere dager åpent og lengre åpningstid så vil det gå på bekostning av patruljetjenesten.