– Dette er av de mest alvorlige sakene vi har hatt i sammenhengen mellom lakselus og fiskevelferd, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet. – Det har vært en krevende laksesituasjon i regionen over tid, men andre selskap har likevel klart å håndtere situasjonen på en akseptabel måte. Disse selskapene skiller seg dessverre negativt ut.

, sier Knudtsen om bakgrunnen for at Mattilsynet har anmeldt oppdrettsselskapene Måsøval og Lerøy Midt til politiet for alvorlig manglende fiskevelferd.

Mattilsynet har ikke tidligere ønsket å svare på spørsmål om saken blir anmeldt, og viser til at anmeldelser generelt er unntatt offentlighet. Men i dag har tilsynet sendt ut pressemelding der de forteller at de den 11. oktober 2016 anmeldte Måsøval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt den 31. oktober.

- Sistnevnte ble også anmeldt høsten 2015 for tilsvarende forhold i et anlegg på Nordmøre, heter det i meldinga.

Mattilsynet har tidligere sendt ut varsel om vedtak om midlertidig redusert produksjon for tre lokaliteter i Frøya som har hatt alvorlige lakselus- og fiskevelferdsproblemer. Bakgrunnen for varslene er at Mattilsynet mener å påvise omfattende angrep av lakselus som skadet et stort antall fisk i anleggene. Dette viser etter Mattilsynets vurdering at selskapene ikke har gode nok rutiner, beredskap eller internkontroll som ivaretar fiskevelferden på en god måte.

Også dyrevernorganisasjonen NOAH samt Norges Miljøvernforbund har levert anmeldelser etter at saken ble kjent.

Stig Nilsen, konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group, sa tidligere til iLaks at selskapet vil gå grundig gjennom varselet fra Mattilsynet og komme med sine kommentarer og oppklarende faktiske opplysninger. Samtidig mener han situasjonen i denne regionen har vært et særtilfelle.

– Lerøy Midt har et høyt fokus på forebyggende arbeid mot lakselus, og har etablert en betydelig kompetanse og behandlingskapasitet basert på ulike ikke medikamentelle metoder. Vi vurderer situasjonen på yttersiden av Frøya som et særtilfelle, og legger ikke skjul på at situasjonen i regionen var svært krevende gjennom høsten. Vi tror både næringen og myndighetene må ta erfaringene med seg i det videre arbeidet. De samlede tiltakene fra Lerøy Midt og resten av næringa i regionen skal bidra til at man har kontroll på lusesituasjonen i fremtiden, sa Nilsen til iLaks.

Daglig leder Asle Rønning i Måsøval har kalt det for en alvorlig situasjon som selskapet ikke hadde erfart tidligere.

- Dette er tragisk for den fisk som er rammet. Det er sterkt beklagelig at fisk har blitt utsatt for lidelser ved vår lokalitet. Selv om situasjonen ved Fjølværet var svært krevende og ekstraordinær er dette ikke slik vi vil drive vår virksomhet, uttalte Rønning nylig til Adresseavisen.