Statistisk sentralbyrå (SSB) har helt siden 1999 publisert indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene. Dette gjelder da hele befolkningen, og ikke bare dem som har kommunen som arbeidsgiver. De siste tallene viser at både Hitra og Frøya gjør det bedre på denne fronten det siste året.

Gjennomsnitt

Dette «barometeret» er basert på flere indikatorer, og forteller litt om hvilke kommuner som scorer best og dårligst innen de ulike feltene.

SSB har ingen samlet score for kommunene, og gjennomsnittet vi presenterer i dag må derfor sees i et uoffisielt lys. Vi har rangert kommunene etter gjennomsnitt, men minner om at hver indikator kan ha ulik grad av verdi.

I tabellen har vi med landsgjennomsnittet som SSB har opplyst, samt de tilsvarende verdiene for vår kommune. Maks score per indikatorer er 100 poeng.

Utviklingen i Frøya

Frøya får 64 poeng i gjennomsnitt på likestillingsindeksen, som er en del svakere enn landsgjennomsnittet på 70,6 poeng.

Samlet sett har Frøya kommune likevel blitt bedre på likestilling sett i forhold til de øvrige kommunene i landet. Frøya kommer inn på 288. plass denne gangen, noe som er opp fra 325. plass fra fjorårets indikator. Det er 37 plasser opp.

I Hitra kommune viser SSB-tallene at likestillingen er forbedret i enda større grad, sammenlignet med fjoråret og de øvrige kommunene. Totalt blir det et snitt på 65 poeng her. Hitra plasseres således som nummer 244. plass på «Likestillingstoppen». Dette er hele 61 plasser opp fra forrige rangering på 305. plass.

Best i gamle Sør-Trøndelag

Det er Oslo kommune som får æren av å toppe tabellen denne gangen, med et snitt på 77,5 poeng. Ås og Nesodden fra Akershus kommer på de neste plassene, mens Forsand kommune i Rogaland får den tvilsomme æren av å komme på sisteplass med 55,5 poeng.

I gamle Sør-Trøndelag er det Trondheim som kan slå på kommuneskjoldet og skryte over førsteplass, da det her ble en score på 75 poeng. Sist i Sør-Trøndelag er Snillfjord kommune, med kun 58 poeng i snitt.