Utdanningsforbundet på Guri Kunna videregående skole skolested Frøya frykter at den pågående omorganiseringa i skolen medfører at studiespesialisering legges ned på Frøya.

- Vi mener at både Hitra og Frøya fortsatt skal ha studiespesialisering, skriver utdanningsforbundet i en epost til lokalavisa. Plasstillitsvalgt Ola Vie sier det er bred enighet blant hans medlemmer på Frøya der mange deler frykten for at studiespesialiseringa forsvinner fra Frøya i denne prosessen.

- Vi støtter ikke ei omorganisering som innebærer å svekke skolested Frøya. Vi støtter ikke ei omorganisering som innebærer en langt tøffere skoledag for de ungdommene på Frøya som velger å satse på høyere utdanning. Vi støtter heller ikke ei omorganisering der arbeidsforholdene til våre medlemmer blir dårligere, argumenterer Utdanningsforbundet.

Ola Vie viser til at de ansatte er presentert for de ulike modellene for omorganisering, men mener det hele har preg av en skinnprosess der det egentlige utfallet allerede er bestemt.

- I fellesmøter har vi blitt presentert for ulike modeller for organisering av skoletilbudet, og for oss framstår det som om det uavvendelig går mot nedleggelse av studiespesialisering på ett av skolestedene. I de fleste av modellene er det studiespesialisering på Frøya som legges ned. For oss oppleves dette som endringer som er i ferd med å tvinge seg fram, ei planlagt omorganisering, der medbestemmelsen har preg av skinnprosess. Rektor har styringsrett i forhold til hvordan han velger å organisere sin skole og vi oppfordrer han til å ta det ansvaret og den styringsretten til det beste for det framtidsrettede videregående opplæringstilbud vårt i øyregionen, uttaler Vie og Utdanningsforbundet.

Rektor ved Guri Kunne vgs, Espen Arntsberg, har sagt at oppdraget med å endre studiespesialiseringa kommer fra skoleeier fylkeskommunen, men samtidig understreket at ingenting er bestemt.