Det kommer krasse politiske reaksjoner etter at det gjennom lokalavisa Hitra-Frøya og HF+ torsdag/fredag ble kjent at Frida Slørdal ble nektet å ta bussen tirsdag denne uka. 11-åringen måtte stå igjen og se hennes fire søsken forlate henne, da hun skulle hjem fra skolen i Fillan.

- For meg oppleves dette for meg som en helt uakseptabel hendelse og som slett ikke må aksepteres som videre praksis, hverken mot denne eleven eller andre. Jeg skjønner at det er en glipp fra skolen som ikke har sendt med såkalt «lånekort», men du verden: Her må det være et typisk eksempel på at man er milevis unna å utøve fornuftig skjønn, sier Hitra-ordfører Ole L. Haugen etter å ha lest oppslaget.

Mamma Monica Glørstad fortalte gjennom lokalavisa hvordan Frida hadde ødelagt busskortet sitt.

- Men sjåføren ville ikke la henne bli med, selv om han hadde kjørt henne til skolen i fem år. Hun hadde også med seg fire søsken, og flere søskenbarn, men det hjalp ikke. De var rimelig fortvilet der de sto, fortalte Glørstad. Og bussvakta fra skolen bekrefter historien.

Rektor bekreftet

- Jeg var med henne og prøvde å argumentere for at hun skulle få bli med, men fikk beskjed fra sjåføren om at jeg måtte gå tilbake til skolen og hente et busskort som skolen har til utlån. Men det var utlånt til andre elever allerede. Da fikk jeg en skriftlig bekreftelse fra rektor på at ungen har vedtak på rett til skoleskyss. Men bussjåføren mente det ikke var godt nok, og nektet jenta å ta bussen, forteller lærer Torbjørg Skatvold.

Eirik Rambech-Knoff, daglig leder Boreal Transport Midt-Norge AS, sier at bussjåføren bare gjorde det sjåførene har fått klar beskjed om fra oppdragsgiver Atb.

- Det hun kom tilbake til bussen med var en beskjed på en postit-lappe. Vi har klar beskjed fra Atb at det skal vises busskort. Skolene er også godt informert om dette, senest i et møte i februar, sa Rambech-Knoff til Hitra-Frøya fredag. På oppfølgingsspørsmål fra NRK om han har forståelse for at noen mener de ikke utøver skjønn når skolen og bussvakta går god for ungens krav på skoleskyss, svarer han:

- Uheldig

– Jeg ser den siden av saken, men vi har altså klare retningslinjer fra vår oppdragsgiver Atb, og vi er opptatt av at barna skal ha en trygg reisevei.

Kommunikasjons- og markedssjef Grethe Opsal i Atb omtaler saken som uheldig overfor NRK.

– Dette var en uheldig situasjon, og vi beklager overfor henne som ble frakjørt. Samtidig er dette en vurdering som ble tatt av sjåføren der og da, og han har fulgt retningslinjene. Vi skal gå gjennom rutiner og retningslinjer, for å se på denne saken sammen med operatørene våre, og eventuelt se om vi skal utøve skjønn på en annen måte, sier hun.

- Man forstår ikke at barn er barn og gjerne uskyldige parter i en rigid verden laget av og for voksne, sier Hitra-ordfører Ole L. Haugen

- En rigid verden laget av og for voksne

Hitra-ordfører Haugen mener uttalelsene fra busselskapet viser at man overhode ikke forstår sin rolle som tjeneste- og serviceleverandør.

- Man forstår ikke at barn er barn og gjerne uskyldige parter i en rigid verden laget av og for voksne. Den ansvarlig i AtB henviser bare til hva sjåføren er pålagt å gjøre, og toer dermed sin hender på den måten.  Da er det antakelig ikke så rart at deres 1. linje medarbeidere – sjåførene, slutter å buke sunn fornuft og skjønn, slutter å fungere som servicevennlige og serviceinnstilte medarbeidere. Slik kan vi ikke ha det, det er helt uakseptabelt, og jeg ber derfor rådmann om å følge opp denne saken, sier Haugen til Hitra-Frøya.

Også Per Ervik i Hitra pensjonistparti engasjerer seg sterkt i saken.

- Jeg reagere kraftig på førstesideoppslaget i lokalavisa HF. Dette her er bare en fantastisk arrogant oppførsel av bussjåføren på denne bussen som ikke har rot til virkeligheten, selv om sjåførene har fått sine instrukser, jfr. Rambech-Knoff fra Boreal Transport! Dette er for meg i grenseland på en utøvelse av å bruke skjønn og sunn fornuft. Nevner også at Hitra kommune er den største kunde og bruker av ATB! Ros til skolens rep.Torbjørg Skatvold som tok seg av den lille Frida og bisto henne til hun ble hentet. Dette må påtales i fra kommunes side slik at ikke dette blir gjentagelse av flere slike episoder, skriver Ervik i en epost.