Seksjonssjef Erik Jørgen Jølsgard i Statens vegvesen har merket seg skriveriene i lokalavisa og uttalelsene fra flere som har ment at veivesenet ikke har gjort noe/for lite for å imøtekomme lokale ønsker om fartsreduksjon ved Kystmuseet i Fillan.

- Ren fagarroganse, sa ordfører Ole L. Haugen da temaet fotgjengerovergangen ved Kystmuseet nylig var tema i formannskapet. - Museumsansatte sitter med hjertet i halsen til stadighet. Dette kan ikke få fortsette, sa museumsdirektør Svein Bertil Sæther og fortalte at han flere ganger har levert bekymringsmeldinger om dette trafikkområdet, som han betegner som livsfarlig.

- Det har ikke kommet en eneste henvendelse til oss, svarer Jølsgard overfor lokalavisa mandag.

- Det vi svarte på, og som ordføreren er i harnisk over og kaller fagarroganse, har ingenting med denne saken ved Kystmuseet å gjøre, men med en henvendelse fra kommunen om forlengelse av 60-sona i andre delen av Fillan. Der har kommunen søkt om å senke fartsgrensa til 60 helt fram til Lakselva, men dette tiltaket er ikke i nærheten av kriterier for fartsreduksjon og er derfor avslått. Så det undrer meg at ordføreren kan ha et sånt utspill og vi stusser på hvorfor man bruker slike kraftige ord mot veivesenet, sier Jølsgard.

Foreslår fartshumper

Det har de siste ukene vært mye fokusert på fotgjengerfeltet ved Kystmuseet etter en ulykke der ei lita jente på sykkel ble påkjørt. Mange har krevd at det gjøres noe for å forbedre sikkerheten for myke trafikanter som passerer fylkesveien her. Seksjonssjef Jølsgard sier til lokalavisa Hitra-Frøya at Statens vegvesen innen kort tid formelt kommer til å foreslå at det blir gjort tiltak på fylkesveien for å senke farten på bilene gjennom området.

- Det vi har tenkt å foreslå, er å lage en strekning på ca 200 meter rundt dette kryss-området. Vi kommer med forslag om å sette ned fartsgrensa til 40 km/t med tilhørende fysiske, fartsdempende tiltak, sier Jølsgard.

De fysiske tiltakene som foreslås er fartshumper - såkalte modifiserte sirkelhumper.

- Dette er en utforming som er noe "snillere" ved passeringene enn de tradisjonelt utformede humpene, forklarer han.

Klart innen kort tid

Seksjonssjefen forteller at veivesenet kommer til å sende over dette forslaget til uttalelse hos politiet, kommunen og fylkeskommunen innen kort tid.

- Vi setter igang en prosess om fartgrenser når vi mener det ligger innenfor kriterierne. Saksgangen er da at vi kommer med et forslag til tiltak, som vi så sender ut til høring. Da er det egentlig opp til hvilken måte politiet og kommunene behandler dette på, hvor fort det går. Det hender det går fort, det hender vi må purre opp svar. Men jeg regner med at med det fokuset dere har vært med på å skape på dette området, så kommer de involverte til å svare kjapt, sier Jølsgard.

- Snakker vi måneder eller år?

- Vi tenker at forslaget er klart innen et par-tre uker. Når vedtak så blir fattet, blir tiltaket satt i produksjon fra vår side.

- Men det er vel alltid et spørsmål om penger?

- Dette er ting som dukker opp til stadighet og en del av våre prioriterte oppgaver. Vi har budsjetter til slike tiltak, svarer Jølsgard.