- Etter utspill den siste tiden for å endre trasèvalget for fylkesveg 714 roper næringslivet på Frøya et kraftig varsko:  En omkamp for tverrforbindelsen nå vil forsinke lakseveien kraftig, sier Klev, som er styreleder i næringsforeninga.

- De planer og den trasè det nå arbeides etter er blitt vedtatt etter til dels lange og harde drakamper. Først og fremst dreide det seg om ytre eller indre trasè. Etter at indre trasè ble vedtatt har det vært diskusjoner om kortere parseller og prioritering av disse. Midt i disse drøftingene har det flere ganger kommet opp forslag om tverrforbindelsen mellom Åstan og Lensvika. Like mange ganger har dette blitt avvist, og en skulle da tro at både demokratiske spilleregler og respekt for framdriften i prosjektet skulle tilsi at flertallsvedtak blir respektert. Dessverre ser vi at dette ikke er tilfelle, sier Klev.

Han sier næringslivet på Frøya ser med stor uro på  dette.

- Vi har likevel stor tro på at de politiske beslutningstakerne holder fast ved de vedtak som er gjort tidligere og at vi unngår unødvendige forsinkelser. Det er en fryd å kjøre fylkesveg 714 fra Frøya til Orkanger for tiden – å se det anleggsarbeidet som foregår – og se for seg hvilket framskritt den nye laksevegen vil bli for regionen vår. La oss sammen arbeide for at det ferdige resultat blir en realitet så snart som overhode mulig, sier Klev.