Både undervisningsdirektør Inger Christensen og Guri Kunna-rektor Espen Arntsberg stille på det åpne folkemøte om framtidig Guri Kunna-organisering . Det forteller Espen Håvard Hauan til lokalavisa. Hauan er styreleder i Frøya næringsforum, som sammen med FAU ved Sistranda skole står som arrangør av møtet.

Møtet holdes i Frøya kulturhus tirsdag kveld.

Det er også mulig å følge møtet direkte på web-tv her på hitra-frøya.no. Møtestart er kl. 18.

Tema er saken om mulig sammenslåing av studiespesialisering ved Guri Kunna videregående, slik at dette tilbys ved kun ett av skolestedene, Hitra eller Frøya. Medarrangør blir FAU ved Sistranda skole, og det blir et åpent folkemøte rettet både mot foreldre til ungdommene som skal over i videregående i løpet av de neste årene, og mot næringslivet på Frøya.

Hauan sa før helga til Hitra-Frøya at han mener hele saken har vært dårlig kommunisert fra skolens side.

- Jeg har sett alle de ulike modellene som er utarbeidet, og jeg er ikke i tvil om at saken er grundig behandlet intent. Men når det gjelder å kommunisere saken ut til det samfunnet skolen skal betjene, har det vært dårligere. Foreldre til - og ungdomskoleelever som skal over i videregående i løpet av de kommende årene, er eksempel på ei viktig gruppe som ikke har noen representasjon inn i skoleutvalget, sa Hauan.