I et samarbeid mellom NTNU og kommunene i Orkdalsregionen blir det fra i høst opprettet et desentralisert studietilbud i sykepleie i Meldal, Hitra og Hemne med studiesteder på Løkken, Fillan og Kyrksæterøra.

- Dette er et heltidsstudium. Studiet vil bli gjennomført som fjernundervisning i egne lokaler, kombinert med lokal praksis i kommunene og Orkdal sjukehus, samt noen samlinger i Trondheim, skriver Orkdalsregionen i en pressemelding.

Hitra har også tidligere tilbudt desentralisert sykepleierutdanning og flere av dagens sykepleiere har gjennomført utdanninga eller videreutdanninga si nettopp på denne måten.

Dette nye studietilbudet henvender seg til søkere med relevant praksis i distriktet.

- Både kommunene og NTNU er meget fornøyd med at dette tilbudet nå kommer på plass, skriver Orkdalsregionen.

Med unntak av de første oppstartsukene, dager med ferdighetstrening og perioder med praksisstudier, vil studentene få all undervisning og veiledning via skjerm til det lokale studiestedet. Ferdighetstrening vil foregå i universitetets simuleringsenhet på campus Øya i Trondheim. På det lokale studiested vil studenten være en del av en gruppe på mellom 8 og 12 studenter. Gruppa vil få tilknyttet en veileder i Trondheim som har ansvar for faglig oppfølging og veiledning, samt en kullkontakt som studentene kan kontakte når det gjelder studieårets innhold og organisering, samt timeplan.