Mats Forsberg har sagt opp sin stilling som daglig leder i Kystnorge AS med virkning fra 1. januar. Konstituert i stillinga blir Laila Støen fra Halten.

- Styret tar oppsigelsen til etterretning, men ønsker å takke Mats for den jobben han har stått ansvarlig for, med å få på plass strukturene i Kystnorge. Selskapet er derfor nå godt rigget for å være en fortsatt positiv utviklingsaktør for reiselivet på Trøndelagkysten – under ny ledelse. Styret er således glad for å kunne formidle at Laila Støen har sagt ja til å bli konstituert som daglig leder i en overgangsperiode., sier styreleder Torfinn Stub i Kystnorge AS.

Stub beskriver Støen som en en erfaren, ung dame på 62 år, som har vært tilknyttet Kystnorge AS som markeds-/reiselivskonsulent i to år.

- Hun har en lang yrkeskarriere bak seg, primært fra Posten, der hun, som seniorrådgiver, bl.a. har hatt ansvaret for flere utviklingsprosjekter. Praktisk reiselivserfaring har hun fått bl.a. som dyktig daglig leder og vertinne på Halten i fire år – der hun for øvrig også er født og oppvokst. Hennes 20-årige kommunalpolitiske erfaring vil også være en verdifull ballast å ha med seg som daglig leder for Kystnorge, sier Stub.

Styrelederen framhever at Støen er god på kommunikasjon.

- Hun er tydelig, målrettet og handlingsdyktig, og med godt humør. Styret er derfor trygg på at både kommuner og reiselivsaktører på kysten, kan se fram til et positivt samarbeid med Laila i tiden framover, sier Stub.