I dag innføres det ny teknologi for medisinhåndtering for hjemmeboende på Hitra.

Hitra kommune er den første kommunen i Norge som starter med MedimiSmart - i første omgang som en pilot.

– Det betyr at vi skal teste MedimiSmart hjemme hos et lite utvalg tjenestemottakere i tre måneder. Deretter vil vi evaluere piloten for å vurdere om vi skal satse videre på denne løsningen, sier Anne Strøm som er rådgiver i Helse i Hitra kommune.

I går og i dag var leverandøren på besøk for å lære opp hjemmetjenesten i bruk av den nye medisinmaskinen. I dag tas den i bruk i noen utvalgte hjem.

foto
Johan Mårtensson, Theodor Sandstrøm og Nicole Knutsson fra Medimi AB med  Medisindispenseren MedimiSmart

Forbereder for flere eldre

Harald Hatle, kommunalsjef helse og omsorg i Hitra kommune, forteller at innen 10 år vil antall innbyggere over 80 år øke med 90 %.

– Vi må tenke annerledes. Vi må ta i bruk teknologi for å opprettholde gode tjenester for alle, og flere kommer til å bo hjemme. Teknologi kan frigjøre hender i helse- og omsorgstjenesten. På sikt kan det hende det er apoteket som doserer for oss. Dette vil frigjøre sykepleieressurser som i dag bruker mye av sin tid på å håndtere medisinbestillinger og dosere kassetter til tjenestemottakerne. Denne tiden kan bedre nyttes sammen med innbyggerne som har behov for ulike tjenester fra kommunen»

Moderne medisindosett

MedimiSmart er en ny type teknologi. Medisindispenseren består av kassetter som fylles opp med medisiner tjenestemottakeren benytter – en kassett for hver medisin.

Det være seg fast medikasjon som behovsmedisiner (dvs. medisiner som benyttes av og til). Maskinen vil også varsle om medikamenter som ikke kan legges i en kassett. (f.eks øyedråper eller insulin).

– Mange eldre og syke har større og raskere behov for ofte endringer i medisinene sine. Da må teknologien kunne håndtere dette, sier Strøm.

Hun er stolt av at Hitra kommune lenge har vært langt fremme med å ta i bruk velferdsteknologi inn i helse- og omsorgstjenesten.

– Som for eksempel, Pilly,en medisindispenser som varsler innbyggerne når han/hun skal ta medisinene sine og som kan tas med på reise, jobb og skole har vært i bruk siden 2015. Hitra sykehjem og bofellesskap, i tillegg til TNF (Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne) benytter digitalt tilsyn. Både innbyggerne, ansatte, ledere og pårørende håndterer og godtar ny teknologi og endringer på en svært god måte, sier Strøm.

foto
Anne Strøm fra Hitra kommune, Nicole Knutsson og Keld Ibsen fra Medimi AB, Marianne Løfvenius og Ella Karin Reitan Hitra kommune. Foto: Anne Strøm

– Ansatte omfavner endring

Hun mener Hitra kommune har lyktes med satsning på velferdsteknologi fordi flere viktige faktorer har vært på plass.

– Satsningen har vært forankret fra øverste hold, Hitra har dedikerte ressurspersoner som leder prosessene, ansatte omfavner endring. Når teknologien blir mer og mer avansert, må opplæringen bli enklere.

Derfor har Hitra kommune innført at mye av opplæring gis via mobiltelefonen som er tilgjengelig hele tiden og er blitt et arbeidsverktøy.

– Det i seg selv er en stor endring, men helt i takt med hva helsepersonell trenger av kunnskap når ny teknologi skal tas i bruk. Ansatte skal ha fokus på tjenestemottakerne, da må opplæringen i teknologi være tilgjengelig når de trenger det. I tillegg er den liten, enkel og presis. Hitra kommune investerer i de ansatte. Opplæringen er like viktig som teknologien, sier rådgiver i Helse i Hitra kommune, Anne Strøm.

foto
Denne maskinen skal gjøre medisinutdelingen til hjemmeboende lettere. Foto: Medismart