Også de to bruene på Fv. 291 mellom Vaslag og Kongensvoll, som har vært stengt flere steder etter flere ras siden søndag, åpnet igjen natt til tirsdag. Det melder Snillfjord kommune. Ifølge folk i området skjedde dette mellom klokka 03 og 04.

Veien ble ødelagt flere steder på denne strekningen søndag. I Leirvika ble veien fullstendig ødelagt i forbindelse med et ras. Her åpnet veien igjen allerede søndag kveld etter intens anleggsvirksomhet gjennom dagen. Men Vingelv bru og Djupå bru var fortsatt ødelagt.

Foto: Leserfoto

Anleggsarbeidere har stått på for å få på plass midlertidige løsninger over disse elvefarene.

Det ligger flere bedrifter i Kongensvoll-området som har vært helt eller delvis innesperret etter at rasene gikk. Også mange hyttefolk og fastboende har hatt krevende dager etter at veien forsvant.

Tore Nyvold har vakt i Mesta, og han fikk klokka halv åtte i morges melding om at regnet hadde gravd et hull i veien ved Leirvika, Foto: Trond Hammervik
Foto: Leserfoto