Fungerende ordfører Pål Terje Bekken (Ap) tror ikke Frøya kommune vil legge noe av de varslede pengene fra havbruksfondet inn i 2018-budsjettet. I går fortalte statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet til lokalavisa Hitra-Frøya om beregningene som er gjort for utbetaling fra havbruksfondet. Dersom alle de varslede nye konsesjonene blir solgt gjennom vinteren, kan det gi formidable 73 millioner kroner i utbetaling til Frøya og 45 millioner kroner til Hitra gjennom det neste året.

- De signalene på pengesummer som er gitt det siste døgnet er vel maksimale og må avventes til høringen er over. Som Nærings- og Fiskeridepartementet skriver så er dette et forslag som nå skal ut på høring. Nå må vi ha litt is i magen og se hva som blir resultat etter innspill i høringsrunden, sier Bekken til lokalavisa.

- Det ser vel ut som forslaget er at dette skal ha en runde annethvert år slik at de store summene som nå signaliseres må sees ihvertfall over 2 år. Uansett hvor store summene blir så er dette svært kjærkomment i kommuneøkonomien. Tror ikke vi i Frøya kommune legger noe av dette inn i kommunebudsjettet for 2018 som nå forberedes og skal behandles i formannskap 20. og 21. november, sier Bekken.

Han presiserer at dette er en foreløpig uttalelse og at det skal bli spennende å lese dokumentet og se hvilke kriterier som legges til grunn. På spørsmål om inntekter fra havbruksfondet vil stilne kampen for arealavgift, svarer han:

- NFFK fronter eksportavgiften, og det vil fortsette inntil noe er vedtatt i Storting. Etter hvert vil det vel kun være et av alternativene som vil bli vedtatt. Uansett er det her snakk om store pengebeløp.  Det er vel ingen tvil om at veksten i Havbruksnæringen gir kommunene i øyregionen store økonomiske «voksesmerter». Dette kommer tydelig frem nå når budsjettarbeidet for 2018 og langtidsplan behandles. Det er gjennomført store investeringer i infrastruktur og tilrettelegging for næring i kommunene. Dette er vel gjort med optimisme om at en ordning slik det nå foreslås kommer på plass, sier Bekken.