Etter det felles formannskapsmøtet med Frøya og Snillfjord på mandag, har formannskapet i Hitra avgjort hvem som skal sitte i forhandlingsutvalget. Disse blir ordfører Ole L. Haugen (Ap), araordfører Eldbjørg Broholm (Ap) og opposisjonsleder Dag Willmann (H). Varemedlem for posisjonen er Hilde Jørgensen (SV), mens Lars P. Hammerstad (Sp) blir vara for opposisjonen.

Frøya og Hitra kommuner har liggende et utkast til intensjonsavtale om sammenslåing av de to kommunene, som det nå skal forhandles om. Neste steg nå er videre forhandlinger.

Det er foreløpig ikke endelig avklart om også Snillfjord skal være med i disse forhandlingene. I fellesmøtet ytret Snillfjords representanter selv ønske om dette, mens Frøya har et gjeldende vedtak om å vente med å innlemme Snillfjord i forhandlingene.