I denne oversikten har vi tatt utgangspunkt i alle registrerte eiendomsoverdragelser i Snillfjord, Hitra og Frøya siden nyttår. Det interaktive kartet viser alle salg over 2,5 millioner kroner.

Mer informasjon om den enkelte eiendom finner du ved å zoome deg inn i geografien og klikke på nåla. Du kan velge om du vil lese informasjonen i et vanlig kart, på et foto eller som hybrid av disse (velg oppe i høyre hjørne av kartet).

Offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen inneholder også historisk oversikt over omsetning og overdragelser på den enkelte eiendom. Dette finner du ved å bruke piltasten høyre/venstre inne i informasjonsboksen på eiendommen.