Mange av leilghetene som selges på Hitra og Frøya har en startpris på 2,5 millioner kroner og oppover. Det gjør det vanskelig og dyrt for nyetablerere og enslige. Denne tilbakemeldinga får også byggebransjen og eiendomsmeglerne, forteller avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Hitra /Frøya, Eskil Wahl.

- Det er solgt over 80 leiligheter på Vikantoppen så langt, men ingen i mindre størrelser som nå prosjekteres. Vi har hatt flere henvendelser på mindre leiligheter som skal gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet for en ny gruppe, sier Wahl.

Bildet/skissen viser hvordan leilighetene er tenkt samt hvordan plasseringen blir i forhold til eksisterende bygningsmasse.De mindre leilighetene er tegnet inn mellom dagens leilighetsrekker foran og bak. Foto: Skisse: EH Bygg

Nylig fortalte lokalavisa om et boligprosjekt på Rabben ved Sistranda der formålet er å bygge mindre leiligheter på i overkant av 60 kvadrat På Vikantoppen i Fillan prosjekteres nå et såkalt SmartBo-prosjekt med enda mindre leiligheter. Dette for å presse prisen nedover, forklarer Wahl. I første omgang planlegges fire 2-roms leiligheter på 37 kvadratmeter og fire 3-roms på ca 50 kvadratmeter. Disse skal etter planen bygges i et område mellom dagens leilighetsrekker på Vikantoppen i Fillan.

- Stadig økte boligpriser fører til trangere tider, bokstavelig talt. Smartbo-leilighetene vil gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet. Smart-Bo er et konsept med små og rimelig leiligheter helt ned i 37 kvadratmeter, forteller sier avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Hitra /Frøya Eskil Wahl.