Frem til sommeren 2013 kunne også Fillan tilby lekende barn en liten tumleplass. Lekeområdet lå mellom Jernia og Sylvis Beauty. Kort tid etter et eierskifte på eiendommen i 2013 ble lekeplassen fjernet grunnet uenighet om leiepris mellom den nye eieren og kommunen.

Siden har lekeapparatene ligget på lager hos teknisk etat og det er ingen offentlig lekeplass i Fillan sentrum. Og slik ser det antakelig fortsatt ut til å bli. De gamle lekeapparatene kommer i hvert fall ikke opp i sentrum.

Brukes i barnehagen

Lars Peder Hammerstad (SP) sendte inn spørsmål til rådmannen i formannskapet tirsdag denne uka.

- Lekeapparatene som ble fjernet fra Fillan sentrum og som nå ligger lagret ute ved Brannstasjonen, må kunne nyttes på en bedre måte. Hva skal til for at lekeapparatene kan flyttes og tas i bruk ved sentrumsparken / torgarealet / singelplassen? spurte Hammerstad. Ifølge møtereferatet svarte rådmannen at de lekeapparatene som var utrangert, nå er fjernet.

- De øvrige er tatt i bruk i Fillan barnehage, orienterte rådmannen.

Foreslo flerbruks-park

Det er tidligere vært ytret ønsker om å ta i bruk den åpne plassen mellom Hjorten hotell og Mediehuset (kalt Sentrumsparken) til offentlig myldreplass. Da lokalavisa forrige gang tok opp temaet lekeplass, kom det innspill på at Sentrumsparken burde bygges som kombinert lekeplass, markedsplass og kulturarena. Foreløpig er denne kun en åpen plass med en stusslig benk og av og til en parkert bil.

Den gang - i 2015 - var responsen på eposten fra Håvard Sivertsen til politikere og administrasjon rask og positiv.

- Synes ditt innspill er veldig bra. Det nye kommunestyret kan jo ta frem noen av planene som var for Sentrumsparken. Der var det lagt inn en scene på området. Flere gode forslag som var med den gangen. Gode innspill bør det åpnes for når vi skal se på dette på nytt, svarte Eldbjørg Broholm (Ap).

- Godt innspill, men jeg trodde da ("i min visdom") at det var akkurat det du foreslår dette området var tiltenkt som. Enda bedre er det kanskje hvis det lar seg kombinere, svarte Dag Willmann (H).

- Du berører noe viktig her. Vi kan planlegge en fleksibel "arena "som kan brukes både til underholdning og lekeplass for barn. Politisk vil jeg være meget positiv til dette, skrev Per Ervik (Pp).