Pilgrimsbåten "Svanen" fra Frøya er vel framme i Gaulosen og overlevert vertskapet ved «Sundet gård», som har overnattingssted for pilegrimer og konsesjon på skyss av pilegrimer over elva Gaula.

Ferden startet fra Korsan på Frøya søndag morgen den 16.juli, men gikk litt skeis i sørvest-kulingen. Lokalavisa skrev da hvordan det gikk skeis på seilasen over Frøyfjorden. Båten måtte etterlates på Dolmsundet Marina for reparasjon av riggen. Båten ble derfor sendt bilveien, før siste etappe fra Steinshylla ved Byneset kirke til pilegrimsleden ved Gaulosen. Dette ble rene sjarmøretappen, forteller iniativtaker Sigbjørn Larsen.

- Det ville tatt lang tid å reparere og dette parallelt med at manglende interesse fra fra kirkekontora på Hitra og Ørlandet, ble det besluttet å ta båten på bil fra Dolmsundet til Steinshylla ved Byneset kirke. Sluttetappen derfra til «Sundet gård ved pilegrimsleden ble en fullstendig vellykket sjarmøretappe, forteller Larsen.

Skuelystna hadde møtt fram for å overvære den nye sjøsettinga og siste roturen fram mot Sundet gård, der "Svanen" blir skyssbåt for pilgrimer over elva. Ombord i bindalsfæringen er f.h. Sigbjørn Larsen, sokneprest Sveinung Endstad, John Wanvik og Jørgen Løvseth.

Søndag morgen startet vandringen opp stien fra båtstøa til kirka. Pilgerimene overvar nattverdmesse i Buneskirka før sjøsetting og roing de rundt 7 km inn til pilegrimsleden og «Sundet gård» ved munningen av Gaula.

Som roende pilegrimer stilte sokneprest Sveinung Enstad, verten ved overnattingstedet Sundet gård John Wanvik og tidl. formann i Byneset menighetsråd og bonde Sivert Løvseth. Høvedsmann og rormann var Sigbjørn Larsen som hadde regissert hele ferden og båtens kommende posisjon som skyssbåt for pilegrimer ved munningen av Gaula, hvor den ble donert til dette bruket.

Donasjonen ble gjort av Nidaros Triangel Senior Klubb; NITRISK, som fikk kjøpt færingen av båtklubben Frøya KFUM Sjøkorps. De krevde at to klausuler fulgte donasjonen, nemlig at båten skulle kunne kun brukes til skyss av pilegrimer og at båtklubbens medlemmer kan leie båten de tre første åra etter overleveringen.

Vertskapet John Wanvik og Karon Teige Wanvik hadde ifølge Larsen ingen innvendinger.

- Skulle behovet for pilegrimstransport over elva opphøre, skal bindalsfæringen vederlagsfritt overføres til "Kystens arv», fylkesmuseet i Rissa, sier Larsen.

Slik ble slutten for bindalsfæringen fra Frøya som ble bygd av Kåre Bogen i Nordhorsfjord i Bindal vinteren 1978-79.