Statens vegvesen bygger nå både bru over Åstfjorden og ny vei forbi Krokstadøra. Sistnevnte prosjekt vil gi vel 3 kilometer ny vei som korter inn dagens vei med ca. 1,9 kilometer.

Også arbeidet med den 735 meter lange Åstfjordbrua er godt i gang, og på land på begge sider av fjorden er anleggsarbeidet godt synlig med store terrengendringer og mange maskiner.

Her ser du utbyggingsprosjektene fra lufta.

Dronevideo av Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen