På vegne Trøndelag fylkeskommune bygger nå Statens vegvesen ut fv. 714 Lakseveien i Snillfjord. Bygging av de to siste prosjektene, Åstfjordkryssinga og ny vei utenom Krokstadøra, har nå pågått et snaut halvår.

Krokstadøra

Prosjektet innebærer å bygge en 3,1 kilometer lang veistrekning utenom tettstedet Krokstadøra. Den nye veien vil korte inn dagens vei med ca. 1,9 kilometer. Dette prosjektet består i stor grad av sprenging og flytting av masser.

- Her ligger vi ganske langt foran opprinnelig framdriftsplan. Entreprenøren Bertelsen & Garpestad har i utgangspunktet frist på seg til å åpne veien for trafikk høsten 2019. Men de har kommet så langt nå at de har et håp om å kunne åpne veien allerede til jul i år. Utover sommeren og høsten vet vi mer om det er mulig å få til åpning så tidlig, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen i en pressemelding.

- Trøndelag fylkeskommune er som veieier svært fornøyd med at fremdriften på ny vei utenom Krokstadøra ligger an til å være nesten et år foran skjema, sier prosjektansvarlig Torben Jensen i Trøndelag fylkeskommune.

- Dette betyr at trafikantene antagelig langt tidligere enn ventet får nytten av en mer trafikksikker veg med kortere reisetid.

Godt i gang i Åstfjorden

Åstfjordkryssinga er det største enkeltprosjektet i utbedringa av fv. 714 med bru over fjorden og tunneler på hver side av fjorden. Den 735 meter lange Åstfjordbrua blir det mest iøynefallende enkeltelementet i prosjektet, og på land på begge sider av fjorden er anleggsarbeidet godt synlig med store terrengendringer og mange maskiner.

- På Mjønesaunet, på sørsida av fjorden, har vi flyttet store mengder masser for å klargjøre bygging av den kommende vegtraseen, samt bygging av landkaret til brua, sier Moe.

- På Mjønes, på nordsida av fjorden, er bygging av det ene brufundamentet på land kommet godt i gang. Litt lenger opp i dalsida har vi sprengt ut en del steinmasser for å forberede tunnelinnslaget til Mjønestunnelen, legger hun til.

Ute i fjorden har det de siste månedene foregått mye gravearbeid på sjøbunnen fra lektere for å forberede bygging av flere brufundamenter.

- Neste fase i arbeidet med brufundamentene er å presse 56 pæler 25 meter ned i bakken. Dette arbeidet er vi nettopp kommet i gang med, opplyser prosjektlederen.

To av brufundamentene er såkalte senkekasser. Det er store betongklosser som skal ligge på sjøbunnen. De skal støpes om bord på en diger lekter, for så å senkes ned på sjøbunnen. Lekteren har nylig ankommet Åstfjorden.

Sprenging av Mjønestunnelen (770 meter) begynte for noen uker siden. Inndriften i tunnelen er nå litt i overkant av 100 meter. Sprenging av den 2650 meter lange Slørdalstunnelen på sørsida av Åstfjorden begynner i juni.