Høsten 2016 fikk politiet sin egen utrykningspatrulje - UP425 som betjener vårt distrikt. Lokalavisa Hitra-Frøya har spurt Tor Magne Kalland, distriktsleder for Utrykningspolitiet (UP) i Midt-Norge, hva slags planer de har for videre vakthold av Fv 714 Lakseveien.

- Vi skal forsøke å styrke kontrollaktiviteten på Fv 714 og det skyldes flere forhold, forteller Kalland. Han trekker fram at det er mye tungtransport på denne veistrekningen, og at det har vært ulykker av større og mindre omfang de senere år. Kalland tilføyer at det har blitt en bedre veistandard på Fv714, men at noen av strekningene fortsatt er svært svingete og smale.

Flere større kontroller

I fjor sommer hadde lokalavisa en artikkel hvor politiet i Orkdal, Skaun, Agdenes, Meldal, Hemne og Snillfjord kunne opplyse at UP425 hadde stoppet og og kontrollert 6000 bilførere. Patruljen hadde til da beslaglagt 71 førerkort pga. rus, hastighet og farlig adferd. I tillegg utstedt ca. 300 forenklede forelegg og et femtitalls gebyrer.

- Kontrollaktiviteten til patrulje 425 skal opprettholdes. I tillegg tenker vi å kjøre noen flere større kontroller og til disse ønsker vi å få med oss Statens vegvesen med teknisk ekspertise på kjøretøy. Lokalt lensmannskontor sitter med lokalkunnskapen, så det er naturlig å søke ytterligere samarbeid med dem i forbindelse med kontroller, sier Kalland.

Allerede i mai planlegges det å gjennomføre minst én større felleskontroll, opplyser distrikstlederen.

Kontaktet av frøyværinger

Patruljen har stoppet mange fartssyndere på Sunde i Snillfjord. Lokalavisa har gjentatte ganger skrevet om dette, blant annet måtte UP frata syv førerkortet i en tre timers kontroll i 2016. Det hender da at det kommer inn kommentarer, blant annet via lokalavisa til hvorfor patruljen ikke gjennomfører kontroller på Frøya og Hitra.

Kjøretid når de skal etablere kontroll er en utfordring og noe av forklaringen til dette, sier Kalland.

- UP kommer også igjen til de samme stedene med mange overtredelser. Her er det viktig å stå. Ikke for å ta noen, men over tid påvirke adferden. Det har vært en del grelle overtredelser på Sunde. Men vi har prata om det samme, at vi burde hatt en del kontroller ute på øyene og ønsker flere kontroller på Frøya og Hitra. Det handler igjen om lokalkunnskap og det er viktig at det lokale lensmannskontor anmoder bistand. Det er også noen enkeltpersoner på Frøya som har tatt kontakt og påpekt problemstrekninger som vi burde sett nærmere på.

Et behov

Når han skal oppsummere UP425 sin virksomhet så langt, fastslår Kalland at det har vært et behov for en slik patrulje. Ikke bare med tanke på Fv714, men også fordi patruljen har kontrollert E39 i forlengelsen mot Møre og Romsdal. Strategisk er den nye patruljen plassert i Orkdal.

- Medarbeiderne har virkelig stått på for trafikksikkerheten. Gjennom kontroller og media har de forsøkt å forebygge uhell og påvirke adferd i trafikken. Det har vært positivt.

Så hvordan erfarer UP at øyværingene kjører?- Jeg tror ikke at frøy- og hitterværingene verken er bedre eller verre enn trafikanter i andre distrikt. Kontrollene gir ikke uttrykk for at det er en annen mentalitet eller adferd blant bilister på Hitra og Frøya, men det forekommer både stygg kjøring og ruskjøring på øyene.

Kalland tilføyer at det ikke bare er snakk om lokale trafikanter som blir stoppet i kontrollene.- Det er jo mye hyttefolk som skal til Frøya og Hitra, og en utfordring er at folk har det for travelt når de skal til og fra hytta si. Dette påvirker også trafikkbildet på øyene.

- Hvordan reagerer folk når de blir stoppet?

- Det er sjelden hendelser hvor noen blir sinte på oss. De blir heller forbanna på seg selv når de blir tatt for ulike forseelser. Vi behandler folk med profesjonalitet og respekt. Mange takker når de får med seg bota og det er et godt tegn. Det er sjelden vi får inn klagesaker på hendelser ute.