Gåsø Næringsutvikling AS og Frøy Gruppen har i dag kjøpt selskapet NCS AS på Finnsnes.

-  Dette vil styrke Frøy sin posisjon og tilstedeværelse i Nord-Norge, noe som det har vært jobbet med over tid. NCS AS med datterselskap har bygd sin virksomhet fra Finnsnes. De opererer i dag 10 båter, er ca. 45 ansatte, og vil i 2017 omsette for vel 100 mill, uttaler Daniel Jensen (selger) og Helge Gåsø (kjøper) i en felles melding.

Jensen uttaler at da tanken om salg meldte seg var det naturlig for ham å kontakte Frøy.

- Dette fordi Frøy ville kunne bidra til videre utvikling av selskapets strategi for vekst, ansatte, båtpark og kundeforhold, sier Jensen.