Hitra kommune sendte i vinter en henvendelse til Sør-Trøndelag fylkeskommune der det blant annet ble påpekt at passasjerer fra hurtigbåten må slippe å gå til Sentralbanestasjonen for å ta buss videre i Trondheim.

"Hitra kommune registrerer at det er dårlig koordinering mellom de offentlige kollektivtilbudene ved Kystekspressens endeholdeplass i Trondheim, hvor passasjerene må tilbakelegge en lengre strekning til fots fra hurtigbåtterminalen til Sentralbanestasjonen før overføring til buss. Tilbudet i Trondheim står ikke i stil med det koordinerte kollektivtilbudet ved Kystekspressens øvrige destinasjoner og kan føre til redusert bruk av Kystekspressens tilbud på kysten. Spesielt betraktes tilbudet i Trondheim å være utfordrende for passasjerer med bevegelseshemninger," skrev Hitra-politikerne.

Nå har fylkeskommunen svart:

" Det foregår mye arbeid i området for å få Brattørkaia til å bli et attraktivt område og det vil i løpet av et år framstå som vesentlig mer oversiktlig. Den nye hurtigbåtterminalen skal ivareta universell utforming på en god måte. For bevegelseshemmede passasjerer vil det være mulig å kjøre helt ned på kaia for avstigning. (...) Området er flatt og oversiktig, og passasjerer til toget kan benytte seg av heis opp på gangbroen.

Passasjerer som ønsker å reise kollektivt, kan benytte seg av Trondheim sentralstasjon eller ny bussholdeplass. Bussholdeplassen som er under oppføring er nærmere hurtigbåtterminalen enn det som er merket i kartene som er vedlagt brevet fra dere. Den reelle avstanden vil være nærmere 100 meter og det vil være enkel adkomst mellom kai og holdeplass. Taxi og privatparkering vil være i omtrent samme avstand fra kaia."

Fylkeskommunen skriver også at man vil ta opp saken med Trondheim kommune i et koordineringsmøte.

-  Vi håper hurtigbåttilbudet og tilknytningen til annen kollektivtransport vil oppleves som attraktivt for de reisende så snart arbeidet på Brattørkaia er ferdig, fortelles det.