Frøya kommunestyre møtes i dag kl. 10 i Frøya herredshus. Møtet innledes med en presentasjon rundt temaet Morgendagens omsorg; hvilke omsorgstjenester skal kommunen tlby i framtida og på hvilken måte?

Som kjent diskuterer kommunen både omsorgsboliger, nytt helsetun og endring i innsatsen mot familier.

Møtet kan følges via web-tv.

Følg møtet via denne linken (ekstern lenke til Frøya kommune)

Den første saken som skal opp til behandling etter innledninga, omhandler også Morgendagens omsorg.

Av andre saker som skal til behandling i dag er:

Felles interkommunal nemnd Frøya og Hitra kommuner, valg av leder og nestleder

Evaluering av samarbeidsavtale - samhandling i øuregionen, Frøya og Hitra kommuner

Samarbeidsavtale mellom helseforetaket og Frøya kommune

Bosetting av flyktninger

Garanti for byggelån for Frøya storhall