Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en inntjening (operasjonell EBIT) for tredje kvartal på 192 millioner kroner og en fortjeneste pr. kg på 19,29 kroner.

– NRS har i dag lagt frem det nest høyeste operasjonelle EBIT i et tredje kvartal. Biomassen i sjøen er økt gjennom kvartalet og er 43 prosent høyere sammenlignet med utgangen av samme kvartal i fjor, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding gjengitt på ilaks.no

Hovedeier i NRS er Helge Gåsø fra Frøya. Også Måsøval fiskeoppdrett har en eierandel i selskapet.

Her forteller Gåsø om sitt liv som forretningsmann til lokalavisa Hitra-Frøya:

Resultat før skatt og virkelig verdijusteringer for tredje kvartal ble 276 millioner kroner, etter at det er inntektsført en gevinst fra finansielle eiendeler på 69 millioner kroner. Resultat per aksje før virkelig verdijustering ble 5,33 kroner i kvartalet.

NRS har økt biomassen med 3 000 tonn i kvartalet.

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT på 155,3 millioner kroner. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 18,85 kroner. Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT på 46,3 millioner kroner og fikk en operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 20,91 kroner.

NRS slaktet sitt høyeste volum i et kvartal på 10 454 tonn sløyd vekt, som er 39 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Slaktekvantumet fordeler seg med 8 238 tonn i Region Nord og 2 216 tonn i Region Sør. For 2017 forventes slaktevolumet å bli 32 500 tonn og 43 000 tonn for 2018, som er en økning på 32 prosent fra 2017. Estimert smoltutsett for 2017 er 11,5 millioner stykk. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22 296 tonn laks, som er 26 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Dette er det høyeste solgte kvantum for et kvartal i NRS sin historie.

– NRS har et sterkt fokus på vekst og utnyttelse av vår produksjonskapasitet og forventer tilnærmet full utnyttelse av konsernets MTB i fjerde kvartal, uttaler Charles Høstlund.

NRS-konsernet eier 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ti oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island.