Gjennom prosjektet Marint søppel ved Mausund Feltstasjon har det i høst blitt gjort kjent hvor mye plastsøppel som finnes i havet.

- Det "gjør noe" med alle som deltar aktivt i oppryddingen, og det er kanskje en av de beste tiltakene for å få en varig holdningsendring, sier prosjektleder Odd Arne Arnesen.

Siden prosjektet startet opp i sommer har de blant annet hatt samtaler med oppdretts- og fiskerinæringen, og med bakgrunn i dette har det allerede blitt gjort rutineendringer rundt plastproblematikken, legger Arnesen til.

- Med små grep ser vi det monner. Både fiskere, lag, foreninger, bedrifter og offentlig instanser har meldt sin interesse for å være med å bidra med å rydde kysten for avfall. Vi er alle er opptatte av å ta vare på naturen.

Men det må fortsatt gjøres tiltak når det gjelder store utslipp, sier prosjektlederen.

Samarbeid over landegrensene

- De store utslippene må stoppes. Interne prosedyrer i bedriftene og i fiskeriyrket kan gjennomgås og at det må etableres faste mottak for levering av plastavfall. Her er det viktig å få på plass et samarbeid og en visjon om nullutslipp mellom landene rundt hele Nordsjøen da mesteparten av avfallet vi finner kommer utenfra Norge.

Erfaringer gjort ved Mausund Feltstasjon så langt viser at det må et systematisk og fast oppryddingsarbeid til. Lokalkunnskap er også en viktig faktor.

Viktig lokalkunnskap

Erfaringer gjort ved Mausund Feltstasjon så langt viser at det må et systematisk og fast oppryddingsarbeid til. Med arbeidsledere og arbeidstakere som har lokalkunnskap i områdene der plastsøppel havner.

- Alt er ikke synlig ved første befaring på øyene. Det viser seg at plastsøppelet er å finne på faste steder, alt etter hvordan topografien i landskapet er.

I tillegg er det nødvendig med hensiktsmessig utstyr for å komme til å få ryddet bort det som ikke lar seg flytte med håndmakt og slik øke effektiviteten.

- Det er mye å ta tak i etter vår og forrige generasjons forsøpling.

I høst har ungdommer gått foran med et godt eksempel og deltakt aktivt i oppryddingsarbeidet utenfor Mausund.

Ingen vei utenom plast

Innen forskning og utvikling er de fleste enige om at det er ingen vei utenom bruk av plast, men alternative produkter som kan erstatte plast på enkelte områder er under utvikling.

- Vi må alle være med på å støtte opp om et nullutslipp av plast i naturen.

Ungdommene som har tatt del i prosjektet Marint søppel på Mausund i høst representerer framtidens arbeidstakere og beslutningstakere, sier Odd Arne Arnesen avslutningsvis.

- De er vårt viktigste bidrag for å løse dagens og framtidas håndtering av materialer som brukes i de ulike næringene.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no