Rutt Sund startet med å vaske hus for eldre. Nå blir Seniorservice del av et selskap som har mål om å bli en totalleverandør på renhold i øyregionen.

Seniorservice har drevet renhold på Frøya i femten år. KI Renholdsservice ble etablert på Knarrlagsundet for bare syv måneder siden. 1. juli vil selskapene fusjonere, og bli et selskap som sysselsetter 25 personer.

- Det vil forstatt være to selskap, men med en felles administrasjon og med meg som hovedleder. Det vil fortsatt hete Seniorservice på Frøya, forteller Grethe Andersen, daglig leder i KI Renholdsservice.

Startet med husvask for eldre

Da Rutt Sund startet Seniorservice for femten år siden var planen - som navnet sier - å gi et tilbud om vask og andre tjenester til eldre. Seniorservice tar fortsatt husvask, men har nå er større del av oppdragene på næring- og forretningsbygg. De driver også kantiner - blant annet på Blått kompetansesenter.

- Det har skjedd veldig mye på Frøya, og det er kommet mange nye og store bygg. Og så er bedriftene veldig flinke til å velge lokale til å gjøre jobbene, sier Rutt Sund.

- Tok kontakt for å lufte samarbeid

Rutt forteller at det var hun som tok kontakt med KI Renholdsservice, da hun leste om at de hadde etablert seg på Hitra.

- Jeg har ikke tenkt å gi meg, men jeg har hatt et ønske om å fri meg fra en del av det adminsitrative. Jeg ønsket å høre om mulighetene for et samarbeid, og så ble det slik, sier Rutt Sund.

Grethe Andersen bor i Oslo, og har ti års erfaring som leder innen offentlig renhold. Hun er samboer med Lasse Høyem, mannen bak KI (Knarrlagsundet) Invest, som eier både Knarren, Kvitbrygga, Jokerbutikken og byggvarehuset i Knarrlagsundet. Nylig ble det kjent at han også kjøper Hjorten kjøpesenter i Fillan.

- Vil vokse videre

Tanken bak KI Renholdsservice var å etablere et selskap som skulle stå for renhold av konsernets egne bygg. Men dette ballet fort på seg.

- Med en gang vi startet opp, begynte det å komme forespørsler fra andre. Da vi også klarte å rekruttere renholdere, ble det fort til at vi også tok andre oppdrag. Nå er vi 15 ansatte, og når Seniorservice kommer med, vil det være 25 ansatte. Og vi har mål om å vokse videre. Vi ønsker å bli en total-leverandør av renholdstjenester, som skal være størst på renhold på Hitra og Frøya, og muligens også videre innover landet og på Fosen, forteller Grethe Andersen.

- Slutt med "vaskedama"

Kvinnene forteller at det ikke er vanskelig å rekruttere arbeidstakere.

- Rekrutteringen skjer gjerne gjennom de ansatte vi har, forteller Rutt

- Det er slutt på den tida da det var ei vaskedame som vaska skolen på kveldstid som en ekstrajobb. Vi ønsker at våre ansatte skal ha full jobb, og kunne leve av å jobbe for oss, sier Grethe Andersen.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no