- Det er positivt at ungdom kan være med å forme Fillan sentrum. Vi er framtida og nytenkende, sier leder for Hitra Ungdomsråd (HUR), Kevin Hjertås Nielsen i forbindelse med at lokalavisa besøker workshopen i HUR. Her diskuteres ideer for hvordan man vil fylle sentrumsparken. I løpet av workshopen har det kommet mange konkrete forslag, og HUR ønsker fortsatt innspill.

- Send oss gjerne ei melding på Facebook-siden vår med forslag til hva Sentrumsparken kan inneholde eller bruk emneknaggen #braifillan på Instagram. Der kan folk tagge bilder av det de allerede synes er bra i Fillan eller tagge inspirasjonsbilder til hva man burde ha her.

Kevin legger til at HUR ønsker å bli mer aktiv og synlig på Hitra, og oppfordrer ungdom til å komme med forslag til saker som HUR bør ta tak i videre.

Neste steg for HUR når det gjelder Sentrumsparken blir å vurdere forslagene som har kommet inn og lage en grov-skisse på hva det kan være aktuelt å ha der. Deretter skal ideene presenteres for kommunepolitikerne.- Det er de som har gitt oss oppgaven og ansvaret for å komme med forslag. Plassen har mye potensiale og vi håper de tar tak i innspillene våre, sier Hjertås Nielsen.