KOMMENTAR:

(Skrevet som svar fra redaksjonen til spørsmål reist i debatt-tråden under "D meine æ" på lokalavisas nettsider tidligere i uka, etter at kommentar-feltet under saken om terrorøvelse på Sistranda ble stengt ned)

Denne debatt-tråden det siktes til, var åpen i fem dager, mer enn nok normalt til å kunne uttale seg om saken. En god del akseptable innlegg var det, ja noen rent fornuftige også. Årsaken til at tråden til slutt ble tatt ned, er at et stort antall av de siste innleggene slett ikke handlet om saken, men derimot helt andre ting. Og da gjerne om aper, om IS, om andre debattanters IQ, med folk som utgir seg for å være andre gjenkjennbare personer osv. (Ikke publisert, selvsagt). Dette var derfor for lengst passert det man kan kalle en samfunnsnyttig debatt.

Så prøvde vi noen timer å la allerede publiserte/godkjente innlegg stå, men stenge for nye. Det medførte en strøm av henvendelser fra de som sto på vent om "hvorfor ikke mitt?" osv. Derfor fant vi (dvs jeg) det like greit å stenge ned hele denne debatten. Vi har andre ting å gjøre også.

(Forøvrig helt i tråd med våre retningslinjer for nettdebatt (sjekk disse).)

Debatten i framtida?

Når jeg nå er i tenkeboksen og vurderer hvordan vårt digitale debatt-forum skal framstå i framtida, er enkelt-saker/tema helt uten debatt-mulighet en løsning vi ser på. Mange andre medier praktiserer debatten slik.

Her har noen få altså ødelagt for mange. Synd å si det. Jeg syns nemlig som prinsipielt utgangspunkt at alt må kunne debatteres.

En del forsøker seg med utropstegn at "du har med å publisere innlegget mitt uansett!!!!!!" Nei, jeg har ikke det.

Og i spørsmålet som ledet til dette svaret, brukes det ord som "påfallende", ord som insinuerer at det er andre motiver enn rent pressefaglige som er bakgrunn for at denne debatten ble stengt. Vel ... Jeg har til dags dato ennå ikke refusert et eneste innlegg hverken på nett eller papir fordi jeg personlig er uenig i innholdet.

Det er derimot ingen menneskerett å ytre seg med all verdens galle. Verken hos oss eller på andre nettsteder.

Og enda mindre gidder jeg å betale med kjeft og "bøter" for presseetiske overtramp bare fordi enkelte vil hevde sin påståtte "rett" til å diskutere innvandring i vulgære ordelag under hver eneste sak hos oss.

Om debattanters rett til å uttale seg

Når det er sagt, har jeg vært - og er - forkjemper for ytringsfriheten og har mang en gang, også i mang en privat time - forsvart debattanters rett til å uttale seg. Til dels med kraftig motstand fra de som mener jeg bidrar til at nivået til tider går over alle støvleskaft. Jeg har forsvart både de kloke og de dumme. Både de mørke blå og de lyse røde. Både de åpne og de anonyme. Både når jeg er dønn enig og når jeg er totalt uenig.

Det er sånn debatt skal være.

Og jeg forsvarer også prinsippet om at en borger i et sivilisert samfunn må ha muligheten til å ytre seg anonymt. Det er en sikkerhetsventil vi har f eks mot makthavere og maktmisbruk. Men det prinsippet er stadig oftere vanskelig å begrunne når vi ser hva enkelte lirer av seg rundt om i landet, og også her lokalt.

Med navn og bilde?

Dessverre tror jeg ikke alternativet med å innføre full offentliggjøring av debattanter (f eks gjennom Facebook-debatt under artiklene) er godt heller. Det er ikke vanskelig å finne grove krenkelser på Facebook, med fullt navn og bilde og med hvem som er arbeidsgiver og familie og det hele. Det sier meg at noen driter i om uttalelsen blir hengt på sitt eget navn og bilde, bare man får tømt seg. Det er i hvert fall mye som går langt utover det jeg er villig til å forsvare i min redaktør-gjerning. Det problemet får heller Facebook løse sjøl.

Da tror jeg heller på krav om at den som debatterer gjør seg tydelig kjent overfor redaksjonen med navn/epost (slik vi alltid har gjort i leserinnlegg på papir og forsåvidt også har i våre retningslinjer for nett) kombinert med en sterk moderering (røkting) av debatten og fjerning av kommentar-felt på enkelte saker/temaer.

Ikke overalt alltid

For å gå inn for landing..: I fjor godkjente vi rundt 3.500 nett-innlegg, cirka 10 prosent ble refusert, altså slettet. Men vi er slett ikke ufeilbarlige og har publisert innlegg som av ulike grunner ikke burde vært publisert.

Poenget her var egentlig:

Enkelte har altså en lei tendens til å dreie alle lokale saker inn på innvandring som roten til alt vi sliter med her på Hitra og Frøya. Innvandring er et viktig område å diskutere, både gode og dårlige sider. Det er vi nødt til å debattere lokalt også, all den tid vi er en del av verden. Men dette mener jeg fortrinnsvis kan holdes til når innvandring debatteres - ikke overalt alltid.

Derfor.

PS: les gjerne også våre retningslinjer for debatt. Finnes under menyvalg "a til å" på våre nettsider

Mvh Bjørn L. Rønningen, ansvarlig redaktør

PS igjen:

Dette innlegget ble først lagt i kommentar-feltet som svar på et spørsmål under debatt-tråden "D meine æ". Der har det kommet et par tilbakemeldinger/nye spørsmål, som jeg har forsøkt å utdype. Så ta også en titt inn der for mer.

Enig eller uenig? Kjør debatt om debatt-kultur, presseetikk, avisas valg osv, (men ikke innvandring denne gang ;-)