I 2013 hadde Frøya kommune 12 millioner i avkastning på sine fonds. Dette bidro til at kommuneregnskapet ble gjort opp med en netto på 42 millioner kroner, og en oppsiktsvekkende driftmargin  på 10 prosent.

Også siste året (2014) hadde Frøya kommune en avkastning på 12,5  millioner på sine fondsplasseringer. Men i stedet for at det bidrar til noe nytt kjempeoverskudd, er det fondsoverskuddet som sørger for at kommunen ikke går med underskudd.

Det totale kommuneregnskapet for 2014 er ennå ikke godkjent og offentliggjort, men i følge rådmann Svanhild Mosebakken er man langt unna det resultatet man fikk året før.

- Vi hadde et ganske stort overforbruk på drift i 2014. Vi kommer ikke til å gå i minus, men det er avkastningen som redder budsjettet, sa Mosebakken da hun orienterte kommunestyret i forrige uke.

- Det forteller meg at vi driver for dyrt, la rådmannen til.

Hun orienterte om at kommunen også for de to første månedene i år har hatt et overforbruk. Som en reaksjon på dette har hun blant annet skjerpet inn i forhold til ansettelser og forbruk rundt om i virksomhetene.

- Det er ikke ansettelsesstopp på folk som skal inn i grunnbemanningen, men rådmannen skal nå godkjenne alle utlysninger. Det er ikke snakk om å stoppe ansettelser slik at det går ut over kvaliteten på tjenesteproduksjonen.

- Det er heller ikke innkjøpsstopp, men jeg har bedt virksomhetslederne om å gjøre en grundigere vurdering av planlagte innkjøp og av planlagte kurs, sa rådmann Svanhild Mosebakken.