Hovedutvalg for forvaltning behandlet torsdag tre plansaker for boliger på Frøya.I forkant hadde rådmannen kun anbefalt en av disse planene, og det var for Midtsian på Sistranda.Rådmannens forslag til å stoppe boligplanene på Sjønhalsen og i Sandvika til kommunen har revidert sin overordnede arealplan, ble i forkant torsdagens møte møtt med kraftige reaksjoner i fra flere hold.

- Kan ikke få kalde føtter nå

Sandvika ble behandlet som første plan-sak torsdag. Her er det  til sammen tatt høyde for 26 nye boenheter.

Tilhører Magne Hans Sandvik ba først om ordet.Han kunne fortelle at han var sjokkert over kommuneadministrasjonens anbefaling å stoppe boligplanene i området.  - Folk står og venter på å få bygge så jeg håper virkelig planene går gjennom snart. Skal Frøyasamfunnet fungere godt må vi få bygge ute i grendene.

- Jeg skjønner ikke administrasjonens begrunnelse i denne saksbehandlingen, fortsatte deretter Ola Vie (Sv) i forvaltningsutvalget.

- At kommunen ikke har en oppdatert arealplan, det må vi ta innover oss, det er vår feil. Men vi kan ikke få kalde føtter

i forhold til farten vi har på boligbygging her på Frøya nå, saken må ut på høring.

Det forslaget støttet Geir Meland (Ap)

- Vi kan ikke stoppe utviklingen til en ny arealplan er klar i 2019.

Martin Nilsen (H) la også til orde for at utbyggere ikke kan vente til en ny arealplan er ferdig.

- Et utdatert planverk skal ikke stoppe utviklingen. Jeg har i tillegg lagt merke til at det ofte blir gitt dispensasjoner, det er en klar indikasjon på at planverket vårt må bli bedre.

Det ble enstemmig vedtatt at boligplanene i Sandvika skal ut på offentlig høring.

Prisgitt private utbyggere

Da byggeplanene på Sjønhalsen kom opp som sak nummer to, ble det poengtert at her er det snakk om et

meget stort felt. På sikt planlegges det inntil 40 boligenheter her.

- Men jeg er i samme oppfatning som i den foregående saken angående Sandvika, at vi er prisgitt de private utbyggerne som vil sørge for bopæl til folket på Frøya. Saken bør helt klart legges ut til høring, sa Geir Meland (Ap), noe resten av forvaltningsutvalget sa seg enige i.

Det ble enstemmig vedtatt at boligplanene på Sjønhalsen skal ut til offentlig høring.

- Glemmer at Sistranda er ei grend

Siste plansak for boliger omhandlet Midtsian på Sistranda. Rett sør for kommunehuset planlegges det tre frittstående bygg med totalt 14 boenheter.

Fem naboer har bemerket at de er bekymret for fortetting og økt trafikk i området.

- Vi må ikke glemme at Sistranda er grenda til folk det også, påpekte Lene Dahlø Skarsvåg (Sp).

Med en stemme i mot i fra Skarsvåg, ble det torsdag vedtatt at reguleringsplanen for Sistranda også skal legges ut på offentlig høring.