AtB vil foreløpig la anløpene til Sørbuøya gå som normalt. Det forteller direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal, i en epost til lokalavisa Hitra-Frøya. Som tidligere meldt, har trafikkselskapet varslet Frøya kommune om en bergnapp ved innseilinga til Sørburøya, som etter trafikkselskapets mening skaper farlige situasjoner ved lavvann.

- På bakgrunn av ny kontroll av tidevannstabell kan vi informere om at anløpene mot Sørburøy på rute 820/825 vil gå som normalt frem mot 14.12. Dersom det skulle oppstå endringer etter 14.12. kommer vi tilbake med mer informasjon, skriver Opsal.

Den 17. november sendte Atb en melding om avvik til Frøya kommune. Ett av disse avvikene er en bergnabb ved Sørburøy kai. Atb krever at kommunen har en tiltaksplan for å fjerne eller å fendre denne bergnabben innen 1. desember.

- Hvis ikke vil ATB/ Fosennamsos Sjø kansellere anløpene til Sørburøya, het det i meldinga.