Sommeren 2015 framsto vernede Sula fyr i nyoppusset hvit drakt. Èn vinter etter hadde malinga begynt å flasse av det åttekantede betongtårnet. Nå, snart to år etter, er situasjonen enda verre. Store partier er blitt tilnærmet betong-grå igjen, og ved avløpsrennene under lykthuset har mørkt og kobbergrønt vann gitt misfarging.

Bjørn Relling, senioringeniør i Kystverket Midt-Norge, medgir at situasjonen ikke er god bare to år etter at Kystverket pusset opp fyret. Og at det igjen må gjøres noe.

- I fjor, under garantibefaringa, fikk vi se at ytterveggene ikke har beholdt malinga etter oppussinga i 2015. Vi kan prøve å skylde på Vårherre, men han vil nok ikke ta ansvar. Her må vi ta vår del av ansvaret vi også, vi har brukt et for svakt produkt, sier Relling.

Ved nedløpene fra fyrtårnet er det dannet seg kobber-grønnfargede renner på de hvite veggene.

Har undervurdert værkreftene

Dagens Sula fyr er fra 1909 og er vernet. Fra 1974 ble fyrstasjonen automatisert. De nye malingsproblemene har rammet selve fyret, ikke den tilhørende fyrvokterboligen. Relling sier man har brukt rett malingsprodukt med tanke på fredningsbestemmelsene som gjelder for fyret og for maling på dette underlaget, men at man nok har undervurdert den ytre påkjenninga.

- Sula fyr er fredet og da må vi ha aksept fra fylkeskommunen på hvilke produktvalg vi gjør på fredede bygninger. Et poeng med overflatebehandling er også at malingsproduktet puster; å pakke inn konstruksjonen i fukt er det verste som kan skje. Vi valgte denne gangen et forholdsvis sikkert produkt, men det var rett og slett for svakt. Nå bruker vi et annet produkt, også dette et diffusjonsprodukt, men et som vi har erfaring med at tåler mer, sier han.

En erfaring rikere

- Kystverket har i generasjoner tatt hånd om bygninger på værutsatte steder langs kysten. Hvordan kunne man gjøre en slik feilvurdering?

- Den tid fyrene hadde bemanning gikk fyrvokterne rundt og flikket på veggene. Straks de så maling flasse, var de påpasselig med å legge på nytt. Det ville nok skjedd i dag også, om vi hadde hatt en fyrmester. Vi valgte rett produkt med tanke på fredningsbestemmelsene. Men miljøpåvirkningen er ulik fra plass til plass, så her har vi undervurdert den ytre påvirkninga. Vel, det er også en erfaring man gjør seg underveis, svarer Relling.

Han anslår at en ny runde maling vil koste Kystverket et sted mellom 150.000 og 200.000 kroner.

- Vi kommer til å bruke en sterkere maling som tåler mer vær og vind. Sula fyr blir remalt i 2017, sannsynligvis nå i juni. Da tar vi en tur opp for å male igjen, sier Relling, som også gir til sulværingene for alltid å være opptatt av å passe på fyret og hvordan det framstår.

Sula fyr er fra 1909 er vernet. Malingsproblemene har rammet selve fyret, ikke den tilhørende fyrvokterboligen.

Tester flere malingstyper

Kystverket kommer til å bruke denne Sula-erfaringen, sammen med tester på Hestskjæret fyr ved Averøya, til å bli enda flinkere til å velge de rette malingsproduktene i framtida.

- For å skaffe oss ytterligere erfaringer, har vi malt Hestskjæret fyr med fem ulike produkt. Så vi jobber med saken. Men det er et litt vanskelig område dette, med maling på betong under slike forhold , sier Relling