Frøya kommunestyre vedtok i sitt forrige møte å bevilge 10.000 kroner til Syriaflyktningene. Pengene ble gitt til Røde Kors som gjør en viktig innsats i dette arbeidet.

Samtidig ønsket ordfører Berit Flåmo å gjøre noe mere ut av vedtaket.

- Man får selvfølgelig ikke utrettet all verden med 10.000 kroner. Men jeg tenker at hvis flere kommuner følger opp Frøyas vedtak, kan dette bli et stort beløp som virkelig hjelper flyktningene, sa Flåmo som sendte utfordringen ut i kommune-Norge.

Hitra fulgte opp

Og naboen Hitra kommune tok raskt i mot utfordringen fra Frøya.

Under siste formannskapsmøte ble det enstemmig vedtatt å bevilge 10.000 kroner til Røde Kors sitt flytningearbeid.

Samtidig vedtok formannskapet å bevilge 20.000 kroner til årets TV-aksjon som denne gang går til Regnskogfondet.