Dermed kan hotellsjefer over hele landet igjen ønske gjestene sine velkommen. Streiken blir formelt avblåst klokka 12 lørdag.

Ved de fleste andre hotellene som har vært rammet av streiken, blir arbeidet først gjenopptatt mandag morgen.

– Kjedene har skylden

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet mener at streiken trakk ut fordi de store hotellkjedene nektet å imøtekomme kravet om lokal forhandlingsrett. Etter fire uker med streik konstaterer han nå at kjedene var blitt tilstrekkelig møre til å gi etter.

Han sier det er en glede og lettelse å ha vunnet en viktig og prinsipiell seier. Økonomisk sett er avtalen «rimelig god», mener Fellesforbundet. Alle som går på minstelønn får 4,85 kroner per time i tillegg, hvorav 2 kroner i lavlønnstillegg til alle.

– Nå har vi fått lokal forhandlingsrett, og det er nå vi skal fortsette byggingen av klubbmiljøer og gjennomføre en offensiv satsing på skolering og organisasjonsbygging, sier han.

1.000 nye medlemmer

Fellesforbundet har fått 1.000 nye medlemmer i løpet av den fire uker lange streiken, som har tappet reservene til forbundet med rundt 100 millioner kroner.

– Det lever vi veldig godt med. Det har faktisk vært en billig rekrutteringskampanje. Dette er en god begynnelse for en videre rekruttering slik at vi øker organisasjonsgraden og gjør det mulig å få del i verdiskapingen i bedriftene, sier han.

De første lokale forhandlingene vil finne sted ved oppgjøret i 2017.

Streiken har vart siden 24. april, og over 7.200 ansatte i hotell- og restaurantnæringen har vært tatt ut i streik. Mellom 700 og 800 bedrifter har vært rammet.

Det eneste hotellet som ble tatt ut i streik her i øyregionenm var Hotell Frøya.- Det får ingen følger for driften, kunne daglig leder Valborg Bekken (t.h) fortelle lokalavisa tidlig i streikeperioden. (arkivfoto).

Uravstemning

Også NHO er fornøyd med at en avtale er på plass.

– Det har vært svært viktig å finne fram til en løsning som begge parter kan leve med, og det lyktes vi til slutt med, sier forhandlingsleder Jostein Hansen i NHO Reiseliv.

Han innrømmer at avtalen koster.

– Det ble dyrt, og vi har strukket oss langt på flere punkter. Ikke minst har vi akseptert Fellesforbundets krav om lokale forhandlinger, men alle må gi og ta for å komme til enighet, sier han.

Avtalen skal videre til uravstemning hos medlemmene i Fellesforbundet og NHO Reiseliv.

– Vi må avvente resultatet av uravstemningen, men vi er lettet over å ha et forslag til løsning på bordet, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold. (©NTB)