Hjortejakta er i gang, og det er flere ting som må være i orden før det første skuddet forlater børsa. Men ikke alle er like nøye på det. Hitra Utmarksråd har opplevd dette som et problem, og etablerte i fjor et jaktoppsyn for å sørge for at regelverket etterleves.

Ulovligheter og uregelmessigheter

- Tidligere år har vi hatt en del tilfeller av ulovligheter og uregelmessigheter under jakta. Det var ikke mye vi fikk gjort med det. Et jaktoppsyn ble derfor etablert før jaktsesongen tok til i fjor, sier leder i Hitra utmarksråd Torfinn Stub.

Rett mann på rett plass

Med sin lange politibakgrunn og jakterfaring er Inge Dahlø rett mann på rett plass til å lede denne gruppa mener Stub. Dahlø var mangeårig politibetjent på Hitra og senere konstituert lensmann på Frøya, før han gikk av med pensjon.

- Inge Dahlø har, i år som i fjor, sagt seg villig til å være leder for gruppa. Han har fullmakt og tillitt fra utmarksrådet til å rykke ut til grunneier dersom det er mistanke om at noe ureglementert har funnet sted. Inge Dahløs oppgaver vil være å rykke ut dersom han blir oppringt av grunneier. Slik legges et ansvar på grunneierne også, presiserer Stub.

Samarbeid med politiet

Jaktoppsyns-gruppa etterser retningslinjer for jakt, samt oppsyn og oppfølging i enkeltsaker hvor det er mistanke om ulovlig jakt.

Dahlø understreker at han ikke er alene om oppgavene.

- Jeg har et samarbeid med lokalt politi. Vi har kontakt under hele jaktperioden. Opp mot politiet kan jeg anmode om å foreta kontroller. Samtidig er det viktig at vi holder et øye med transport og oppbevaring av våpen og ammunisjon under jakta. Her er det strenge regler, og ved å intensivere kontrollene er det en del å hente her, mener Dahlø.

Ferdsel i utmark

Dahlø ønsker seg også et tettere samarbeid med Statens naturoppsyn.

- Statens naturoppsyn må på banen. Vi har tatt kontakt med naturoppsynet flere ganger tidligere, uten å få konkrete svar. Med tanke på ferdsel med motorkjøretøy i utmark er naturoppsynet en aktuell samarbeidspartner. Det er klarte regler for bruk av motorkjøretøy i marka. Det er kun anledning til å kjøre inn terrenget for å hente ut dyr, forklarer Inge Dahlø.

- Rolig så lang

Dahlø måtte rykke ut til tre hendelser i løpet av fjorårets jaktsesong.

- Så snart vi hadde fått klarhet i hva som hadde skjedd var dette tre tilfeller som løste seg greit. Så lang i årets sesong har det vært stille, sier Dahlø.