Hva synes du om valgresultatet?

- Det er ganske enkelt å si noe om. Det må vi vel være veldig godt fornøyd med. Men på ett vis har vi vunnet valget, men på et annet vis har vi tapt, etter som vi ikke fikk regjeringsmakt med det samme, svarer Johs. Håvik, leder i Hitra senterparti etter at partiet gjorde et svært godt valg også lokalt.

- Hvorfor tror du Senterpartiet gjorde det så bra?

- Det har vel med alle reformene å gjøre kanskje.

- Tenker du på kommunereformen og politireformen da?

- I alle fall de to. Det vil jeg tro.

- Er det Senterpartiets distriktspolitikk folk er opptatt av da eller?

- Jeg tror kanskje de ser enda lenger. Det som er godt for distriktene er godt for byene også. Slik tenker i alle fall vi.

- Men tror du folk ut på her tenker slik?

- Jeg kan ikke gjøre meg opp noen mening om hva folk mener om det. Men hvis vi ser på resultatet så er det et eller annet som har fenget folk.

- Har du noen formening om valgresultatet betyr at Senterpartiet vil gjøre det bedre i lokalvalget om to år?

- Det er vanskelig å si. Men det kan tenkes at man drar med seg noen videre. Det har veldig mye å si hvilket råkjør det vil bli fra regjeringen på reformer og tvangssammenslåing av kommuner. Det får vi vite nå, sier Håvik.