Tranvikan Vannlag SA har søkt Hitra kommune om garanti for eventuelle overskridelser av budsjettet for prosjektering av ny vannledning og fordelingsnett til Tranvikan.

Rådmannen vil avslå søknaden blant annet fordi det ved lignende søknader fra Kvenvær Vassverk, Strøm Vassverk og Utset Vassverk også ble avslått. De fikk i stedet lån fra kommunen. Det mener rådmannen at også Tranvikan Vannlag kan få dersom de overskrider budsjettet.