Lerøy-direktør Stig Nisen mener Mattilsynets faktabeskrivelse er misvisende, skriver iLaks.no. Torsdag kveld ble det kjent at Lerøy Midt skal ha brent lusedokumenter.

Ifølge NRK Trøndelag skriver Mattilsynet i en rapport at Lerøy Midt ikke hadde gode nok rutiner og beredskap for drift i havet utenfor Frøya. Videre står det i rapporten at grunnlagsdata for lusetelling var brent og derfor ikke kunne fremlegges.

Anmeldt for manglende fiskevelferd

Dette er noe av bakteppet for Mattilsynets anmeldelse av Lerøy Midt som ble kjent 15. november. Anmeldelsen kom i kjølvannet av Mattilsynets vedtak om produksjonsreduksjon ved lokalitetene Langskjæra I og Langskjæra II på utsiden av Frøya.

Lerøys konserndirektør for oppdrett, Stig Nilsen, avviser at selskapet har unndratt informasjon om lusetall fra myndighetene.

- Direkte misvisende

– Lerøy rapporterer alle lusetall i henhold til de gjeldende krav i forskriften. Dette gjelder også lokalitet Langskjæra. Næringen er pålagt er en elektronisk rapportering av lusedata via Altinn, noe vi også gjør, skriver Nilsen i en epost til iLaks torsdag kveld.

– Det er ikke noe krav i forskriften om at man plikter å benytte eller beholde notater fra tellingen, ettersom myndighetene får all informasjon elektronisk. Det er da direkte misvisende å beskrive det som om vi har unndratt informasjon om lusetall fra myndighetene.

Flere havbruks-nyheter finner du på våre havbruks-sider www.hitra-frøya.no/havbruk