Frøya kommune innførte i 2015 skuddpremie for ravn og kråke. Satsen ble satt til 50 kroner per død fugl.

Tillatelsen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ble gitt for to år, og gikk ut i mars i år.

Frøya kommune har søkt om forlengelse av skuddpremieordningen, og fikk nylig godkjenning fra fylkeskommunen til å videreføre ordningen frem til mars 2019.