Ola Flyum i Stiftelsen Sula Fyr forteller at man planlegger å bygge et offentlig toalett på Sula.

- På grunn av den økte trafikken til fyret om sommeren, planlegges det å bygge et offentlig toalett. Stiftelsen Sula fyr håper at Frøya kommune kan være med å dele denne regningen, da dette også handler om å legge forholdene til rette for øyhoppere, sier Flyum.